SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

7 hoorcollege vaatdruk


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 18

[Front]


Hoe noemen we de relatie tussen het drukverschil over de vaatwand en de spanning in de vaatwand?
[Back]


Wet van Laplace

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

7 hoorcollege vaatdruk - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


7 hoorcollege vaatdruk - Details

Levels:

Questions:

18 questions
🇳🇱🇳🇱
Hoe stroomt het bloed door het vatenstelsel?
- door de werking van het hart - door extracardiale krachten
Wat houdt drukverschil in?
- een drukverschil tussen twee plaatsen in het vaatstelsel wil zeggen dat de druk op de ene plaats groter is dan die op de andere of omgekeerd
Wat bepaalt de stroomrichting van het bloed?
- het bloed stroomt van een plaats met hoge druk naar een plaats waar de druk lager is - deze plaatsen bepalen de stroomrichting
Is de druk hoger in slagaders en arteriën of in venen en aders?
- de druk is hoger in de slagaders en arteriën
Welke factoren bepalen het drukverschil in het vaatstelsel?
- de wijze van stroming van de vloeistof (het stromingsprofiel) - de diameter (de straal) van het vat (straal is altijd de helft van diameter - de flexibiliteit van de vaatwand
Wat is het stromingsprofiel?
- zorgt dat krachten waarmee de vloeistof of de in vloeistof voorkomende cellen of beide het vaatstelsel tegen elkaar en tegen de wand drukken, verschillend zijn
Welke verschillende vormen van stroming zijn er?
- laminaire stroming met paraboolvorming - laminaire stroming met plugvorming - turbulente stroming
Wat is laminaire stroming met paraboolvorming en welke kenmerken heeft het?
- de vloeistof (met de daarin aanwezige cellen) beweegt zich in de lengterichting van het vat - niet alle vloeistof heeft dezelfde snelheid - vloeistof in het midden van het vat heeft de minste wrijving en weerstand; de snelheid neemt toe - vloeistof die zich het dichtst tegen de stilstaande vaatwand bevindt, ondervindt de meeste wrijving en dus ook de meeste weerstand; de snelheid neemt af - de wrijving die de cellen aanwezig in het vloeistof ondervinden, is het grootste vlak tegen de vaatwand aan, immer zij bewegen zich langs de stilstaande vaatwand - snelheid nul tot zeer klein langs de vaatwand -> groter naar het midden van het vat toe -> nul tot zeer klein weer naar de vaatwand toe
Wat is laminaire stroming met plugvorming en welke kenmerken heeft het?
- de snelheid van de vloeistof is nagenoeg constant in het vat - vanaf de vaatwand neemt de snelheid toe om vervolgens naar het midden toe nauwelijks te veranderen
Wat is turbulente stroming en wat zijn de kenmerken ervan?
- de vloeistof beweegt zich niet altijd in de lengterichting van het vat - kolken, draaiingen van het vloeistof - een relatief, kleine stroomsnelheid bij een gegeven drukverschil ten opzichte van de beide laminaire stromingsprofielen - de weerstand is groter die de vloeistof ondervindt - de wrijving tussen de cellen, aanwezig in de vloeistof is groter -bij veneuze kleppen - bij onregelmatigheden in de vaatwand (bijvoorbeeld atherosclerose) - bij hoge snelheden (aorta en arteria pulmonalis)
Wat is kenmerkend van de stroomsnelheid?
- de stroomsnelheid in een doorsnede van het vat is niet hetzelfde (zoals bij de stromingsprofielen vermeld) - daarom gebruiken we de gemiddelde stroomsnelheid
Hoe berekenen we de gemiddelde stroomsnelheid?
- V = Q : (π keer r^2) - Q = volumestroom, de flow in millimeter per seconde - r = de straal van de doorsnede van het vat in centimeter - V = de gemiddelde stroomsnelheid - de gemiddelde stroomsnelheid = de gemiddelde waarde van de stroomsnelheden in alle lagen in het vat
Wat is de flow (volumestroom)?
- de hoeveelheid getransporteerde vloeistof per tijdseenheid (ml per seconde) - de flow van het bloed of de lymfe is de hoeveelheid vloed of lymfe uitgedrukt in volume-eenheden bijvoorbeeld in milliliters of liters per tijdseenheid of bijvoorbeeld per seconde of per minuut
Wat zijn kenmerken van de straal van het vat?
- Als de stroomsnelheid in een groot vat even groot is als in een klein vat dan stroomt er meer vloeistof per seconde door het grote vat dan door het kleine vat - de invloed van de straal van een vat op de stroomsnelheid bij dezelfde druk is groot - de stroomsnelheid is recht evenredig met de vierde macht van de inwendige straal r van het vat - halvering van de inwendige diameter van een bloedvat verlaagt aanzienlijk de stroomsnelheid - V (:)r^4 - van de aorta naar de capillairen neemt de doorsnede aanzienlijk af, waardoor de stroomsnelheid afneemt van gemiddeld 40 cm/s in de aorta tot 0,07 cm/s in de capillairen
Wat is druk?
Druk = kracht per oppervlakte eenheid - kracht: in kilogram of Newton of mm kwik - oppervlakte eenheid: in cm2, dm2 of m2 Druk = kracht gedeeld door oppervlakte eenheid -
Wat gebeurt er als de druk in een vat groter wordt?
- dan wordt de diameter van het vat groter - dan neemt de hoeveelheid getransporteerde vloeistof per tijdseenheid (de flow, uitgedrukt in milliliter per seconde) toe - dan wordt de spanning in de vaatwand vergroot
Wat gebeurt er als de druk in het vat lager wordt?
- dan wordt de diameter van het vat kleiner - dan neemt de hoeveelheid getransporteerde vloeistof per tijdseenheid af - dan wordt de spanning in de vaatwand verlaagd