SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Emre's Vocabulary - eng.


🇹🇷  »  🇬🇧
Learn English From Turkish
Created:
Emre's Vocabulary - eng.


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇹🇷


servis hizmeti
🇬🇧


shuttle service

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Learn with flashcards

Emre's Vocabulary - eng. - Details

Levels:

Questions:

208 questions
🇹🇷🇬🇧
Servis hizmeti
Shuttle service
Güvenilirlik Mühendisi
Reliability engineer
Konuşma hızı
Speaking pace
Olası program
Probable schedule
Rahatınıza göre
At your convenience
Henkel markası
Henkel brand
Enerji verimliliği projeleri
Energy efficiency projects
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ministry of Energy and Natural Resources
Bir proje sunmak
To present a project
Demo, örnek
Demo, sample
Ondan sonra,
After that,
Azaltmak
To decrease
Dahası,
Furthermore,
Tahmin
Estimation
Aşağı yukarı
More or less
Şimdilik
For the time being
Sucuk
Pepperoni
Salam
Salami
Şarküteri ürünleri
Charcuterie Products
Su arıtma
Water treatment
Aynı zamanda,...
At the same time, ...
Kelebek vadisi
Butterfly valley
Işe gidip gelmek
To commute work
Hamile
Pregnant
Birbirleriyle savaşmak
To fight each other
Büyük çoğunluk
Vast majority
Dizi
Series
Sürekli
Constantly
Sağlam
Sturdy
Ormanlara aittirler
They belong to forests
Uçup gitti
Flew away
Tutkuyla bağlılar
They are passionately connected
Temizlik
Cleaning
Ne tür bir robot?
What kind of a robot?
Elektrikli Süpürge
Vacuum cleaner
Bilek
Wrist
Halı saha
Astro pitch
Sinirlenmek
To get angry
Evin olmazsa olmazı
It is a must in the house
Yabancı şarkıcı
Foreign singer
7 ay oldu
It's been 7 months
Kafamın karıştı.
I am confused.
Aniden
Suddenly
Özellik
Feature
Bunu başarabilirsin!
You can make it!
Milliyetçi
Nationalistic
Bir hayvanı kurban etmek
To sacrifice an animal
Hayvan kesmek
To slaughter an animal
Yedi kişiye kadar
Up to seven people
Yaylalar
Highlands
Genişletilmiş kahvaltı
Extended breakfast
Çevreyi kirletmek
To pollute the environment
Kirlenmiş bir nehir
A polluted river
Güneş panelleri
Solar panels
Bir öneriyi kabul etmek
To accept a proposal
Akım
Current
Bir şeyi yapmaya niyetlenmek
To intend to do something
Bitcoin'e yatırım yapmak
To invest in Bitcoin
Yapay bir göl
An artificial lake
Özel, özgü
Particular
Ilişkilendirmek
To associate
Etli pilav
Rice with meat
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anatolian Civilisations Museum
Ankara Kalesi
Ankara Castle
Göz ardı etmek
To disregard
Hemşehriler
Fellow countrymen
Geçinmek
To make a living
Canlı renk
Vibrant color
Kültür ve gelenekler
Culture and customs
Önermek
To suggest
Güçlü bağ
Strong bond
Zeytin
Olive
Belirlemek
To determine
Bu projeye bağlı mı
Is it up to this project
Zaman kelimesini duyduğunuzda
When you hear the word time
Zaman hızlı geçer
Time passes fast
Buna bağlıdır
It depends on
Çöp atmak
Throw rubbish
Sağ salim
Safe and sound
Banka soymak
To rob a bank
Gece yarısı
At the midnight
Bir servete mal olmak
To cost a fortune
Sel
Flood
Kıyamet kopacak.
The apocalypse will break off.