SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

English-Türkçe Idioms/Deyim-Atasözleri


🇹🇷  »  🇬🇧
Learn English From Turkish
Created:
English-Türkçe Idioms/Deyim-Atasözleri


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇹🇷


bir resim bin kelimeye bedel
🇬🇧


A picture is worth a thousand words

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

English-Türkçe Idioms/Deyim-Atasözleri - Details

Levels:

Questions:

239 questions
🇹🇷🇬🇧
Bir resim bin kelimeye bedel
A picture is worth a thousand words
Çok kolay
A piece of cake
Geç olsun güç olmasın
Better late than never
Hayata üç sıfır önde başlamak
To be born with a silver spoon in mouth
Dile kolay
Easier said than done
Çok zor değil
It’s not rocket science
Bir taşla iki kuş vurmak
To kill two birds with one stone.
Ay sonunu getirmek
To make ends meet.
Uzun lafın kısası
Make a long story short
Bu bardağı taşıran son damla
That’s the last straw
Işleyen demir ışıldar
Practice makes it perfect
Çetin ceviz
A hard nut to crack
Bir servete mal olmak
To cost an arm and a leg
Her gecenin bir sabahı vardır.
Every dark cloud has a silver lining.
Görmezden gelmek
To turn a blind eye
İşte hazııır!
Bob's your uncle!
Çocuk oyuncağı
Easy peasy lemon squeezy
Baskıya boyun eğmek
To Bow to pressure
Kavga çıkarmak
To Pick a fight
Her gördüğün sakallıyı deden sanma.
All that glitters is not gold.
Kendi düşen ağlamaz.
As you make your bed, so you lie on it.
Koyun olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
Among the blind the one-eyed man is king.
Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı da kız görünür.
The apples on the other side of the wall are the sweetest.
Ne ekersen onu biçersin.
As you sow, you shall reap.
Alet işler el öğünür.
A bad workman always blames his tools.
Bugunkü tavuk yarınki kazdan iyidir.
A bird in the hand is worth two in the bush.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
A burnt child dreads the fire.
Bakan göze yasak olmaz.
A cat may look at a king.
Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet.
A cheerfel wife is the joy of life.
Denize düşen yılana sarılır.
A drowning man will catch at a straw.
İyi dost kara günde belli olur.
A friend in need is a friend indeed.
İyi başlamak bitirmenin yarısıdır.
A good beginning is half the battle.
Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir.
A living dog is better than a dead lion.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
A rolling stone gathers no moss.
Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Actions speak louder than words.
Şu dünyada su en iyi içkidir.
Adam's ale is the best brew.
Kuzguna yavrusu şahin görünür.
All his geese are swans.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
All truth is not always to be told.
Kötü haber tez yayılır.
Bad news travels fast.
Dilencinin torbası dolmaz.
Beggars' bags are bottomless.
Eğilen baş kesilmez.
Better bend than break.
Geç olsunda güç olmasın.
Better late than never.
Zararın neresinden dönülse kardır.
Better lose the saddle than the horse.
İki cami arasında beynamaz.
Between two stools you fall to the ground.
İt ulur, birbirini bulur.
Birds of a feather flock together.
Et tırnaktan ayrılmaz.
Blood is thicker than water.
Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.
Cast ne'er a clout till May is out.
Önce can sonra canan.
Charity begins at home.
Bir çocuktan bir deliden al haberi.
Children and fools speak the truth.
Temizlik imandan gelir.
Cleanliness is next to godliness.
Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir.
Coming events cast their shadows before.
Ağacın kurdu içinden olur.
Decline begins by internal strife.
Parçala ve hükmet.
Divide and rule.
Dereyi görmeden paçaları sıvama.
Don't count your chickens before they are hatched.
Boş fıçı çok langırdar.
Empty vessels make the most noise.
Herşeyin fazlası fazla.
Enough is as good as a feast.
Herşeyde bir hayır vardır.
Every cloud has a silver lining.
Adamın adı çıkacağına canı çıksın.
Give a dog a bad name and hang him.
Beleş atın dişine bakılmaz.
Never look a gift horse in the mouth.
Bugünün işini yarına bırakma.
Never put off till tomorrow what you can do today.
Kızını dövmeyen dizini döver.
Spare the rod and spoil the child.
Yumuşak atın çiftesi pek olur.
Still waters run deep.
Demir tavında dövülür.
Strike while the iron is hot.
Adam ahbabından bellidir.
Tell me with whom thou goest and I'll tell thee what thou doest.
Tencere dibin kara seninki benden kara.
The pot calls the kettle black.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
The worthless need no protection.
Dikensiz gül olmaz.
There is no rose without its horn.
Bardağı taşıran son damla
That's the last straw
İti an çomağı hazırla
Speak of the devil
Şefkat tokadı
A blessing in disguise
Bir fikrim yok
Your guess is as good as mine
Doğru, katılıyorum
You can say that again
Bir şeyin karmaşık olduğunu anla
Wrap your head around something
Şu anda sorun hakkında konuşmayalım
We'll cross that bridge when we come to it
Hasta olmak
Under the weather
Üzülmek
To get bent out of shape
İdeal bir durum
The best of both worlds
Sakin ol
Pull yourself together
Birine şaka yapmak
Pull someone's leg
Becerikli
On the ball