SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

geheugen


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public
Created by:
Daphne Meijer


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Plasticiteit
[Back]


Vermogen van de hersenen om te veranderen als gevolg van ervaring

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

geheugen - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


geheugen - Details

Levels:

Questions:

31 questions
🇳🇱🇳🇱
Plasticiteit
Vermogen van de hersenen om te veranderen als gevolg van ervaring
Kortetermijngeheugen
Geheugen, met beperkte capaciteit, voor informatie die op dit moment onthouden wordt
Langetermijngeheugen
Geheugen, met in principe onbeperkte capaciteit, voor informatie die opgeslagen maar mogelijk niet bewust toegankelijk is
Articulatorische onderdrukking
Zacht uitspreken van woorden terwijl een andere taak (meestal een geheugentaak) wordt uitgevoerd
Werkgeheugen
Systeem voor tijdelijke opslag en manipulatie van informatie
Self-ordered pointing task
Taak waarbij proefpersonen bij elke test een nieuw object moeten aanwijzen en op die manier een werkgeheugen voor geselecteerde items onderhouden
Declaratief geheugen/ expliciet geheugen
Herinneringen die bewust benaderd kunnen worden en daarom meestal kunnen worden verklaard
Niet-declaratief geheugen/ impliciet geheugen
Herinneringen die niet bewust benaderd kunnen worden (bijvoorbeeld procedureel geheugen)
Procedureel geheugen
Geheugen voor vaardigheden, zoals fietsen
Semantisch geheugen
Conceptuele kennis over de wereld, zoals over mensen, plaatsen, de betekenis van objecten en woorden
Episodisch geheugen
Geheugen voor specifieke gebeurtenissen in het eigen leven
Anterograad geheugen
Geheugen voor gebeurtenissen die plaatsvonden na hersenbeschadiging
Retrograad geheugen
Geheugen voor gebeurtenissen die plaatsvonden voor hersenbeschadiging
Korsakoff-syndroom
Amnesie voortkomend uit langdurig alcoholisme
Consolidatie
Proces waardoor continue veranderingen in hersenactiviteit worden vertaald in permanente structurele veranderingen in de hersenen
Long-term potentiation (LTP)
Toename in de langetermijnreactiviteit van een postsynaptisch neuron in reactie op prikkeling van een presynaptisch neuron
Wet van Ribot
Verschijnsel dat vroege herinneringen bij amnesie meestal behouden blijven
Plaatscellen
Neuronen (normaalgesproken in de hippocampus) die reageren als een dier zich op een specifieke locatie in de allocentrische ruimte bevindt
Gridcellen
Neuronen die reageren als een dier zich op specifieke locaties in een omgeving bevindt, zodanig dat de responsieve locaties een herhalend patroon vormen
Recognition memory
Geheugentest waarbij proefpersonen moeten beslissen of een stimulus bij een specifieke gelegenheid voorkwam
Recall
Proefpersonen moeten eerder waargenomen stimuli opnoemen, zonder dat een volledige aanwijzing gegeven wordt
Familiariteit
Geheugen waarbij, onafhankelijk van context, een herkend item bekend voorkomt
Recollection
Context-afhankelijk geheugen voor het herinneren van specifieke informatie waarmee men eerder in aanraking is geweest
Niveau van verwerking-verklaring
Informatie die semantisch verwerkt wordt, kan beter herinnerd worden dan informatie die perceptueel verwerkt wordt
Coderingsspecificiteithypothese
Gebeurtenissen zijn gemakkelijker te onthouden als de context bij het ophalen gelijk is aan de context bij het coderen
Retrieval-induced forgetting
Ophalen van een herinnering veroorzaakt actieve inhibitie van vergelijkbare, concurrerende herinneringen
Gericht vergeten
Vergeten als gevolg van de doelbewuste intentie om te vergeten
Constructieve herinnering
Herinnering op basis van gevolgtrekkingen over het verleden, op grond van wat nu bekend en toegankelijk is
Valse herinnering
En herinnering die geheel of gedeeltelijk onjuist is, maar door de persoon in kwestie wordt gezien als een werkelijke herinnering
Source monitoring
Proces waardoor herinneringen worden gekoppeld aan de oorspronkelijke context
Confabulatie
Een valse herinnering, soms met zichzelf in tegenspraak, zonder de intentie om te liegen