SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Geschiedenis Q2


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public
Created by:
Eva Zuhdy


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 17

[Front]


Desiderius Erasmus
[Back]


Een beroemde geleerde en een van de eerste om kritiek op de katholieke kerk te hebben (1466-1536).

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Geschiedenis Q2 - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Geschiedenis Q2 - Details

Levels:

Questions:

17 questions
🇳🇱🇳🇱
Desiderius Erasmus
Een beroemde geleerde en een van de eerste om kritiek op de katholieke kerk te hebben (1466-1536).
Humanist
Geleerde die de klassieke cultuur en literatuur bestudeerde en imiteerde. (Humanisten bewonderden de cultuur van de klassieke oudheid. Ze bestudeerden de boeken van Griekse en Romeinse geleerden, filosofen en dichters als Plato, Vergilius en Seneca.)
Maarten Luther
Oprichter Protestantse kerk
Hervorming
Poging om iets te doen aan de problemen binnen de katholieke kerk, die leidde tot de stichting van de protestantse kerk (ook Reformatie genoemd).
Reformatie
Poging om iets te doen aan de problemen binnen de katholieke kerk, die leidde tot de stichting van de protestantse kerk (ook Hervorming genoemd).
Predikant
Iemand die in een protestantse kerk de dienst leidt (dominee).
Protestantse Kerk
Behorend tot het deel van het christendom dat in navolging van Luther, Calvijn en andere hervormers het gezag van de paus verwerpt.
Landsheer
Heerser over een gebied dat geen koninkrijk is. (In de Nederlanden wordt de titel gebruikt om alle titels van Karel V en Filips II mee samen te vatten.)
Gewest
Gebied in de Nederlanden met eigen bestuur, regels en privileges (provincie).
Staten (gewestelijke)
Bijeenkomst van de afgevaardigden van de geestelijkheid, adel en steden in een gewest (in de tijd van de Republiek ontbrak de geestelijkheid).
Privilege
Speciale recht dat een persoon, stad of gewest kreeg van de landsheer.
Landvoogd(es)
Vervang(st)er van de landsheer, verantwoordelijk voor alle gewesten in de Nederlanden.
Stadhouder
Vervanger van de landsheer in het gewest. In de tijd van de Republiek benoemden de gewestelijke Staten de stadhouder.
Staten-Generaal
De afgevaardigden van alle gewestelijke Staten bij elkaar.
Plakkaat
Openbare bekendmaking.
Ketter
Iemand die zich niet houdt aan de officiële leer en regels van de Kerk.
Inquisitie
Organisatie binnen de katholieke kerk die zich bezighield met het opsporen en veroordelen van ketters.