SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

İş İngilizcesi Terimleri, (Business English)


🇹🇷  »  🇬🇧
Learn English From Turkish
Created:
İş İngilizcesi Terimleri, (Business English)


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇹🇷


hitap etmek, adres
🇬🇧


to address

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

İş İngilizcesi Terimleri, (Business English) - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


İş İngilizcesi Terimleri, (Business English) - Details

Levels:

Questions:

197 questions
🇹🇷🇬🇧
To address
Hitap etmek, adres
To admit
Kabul etmek
To afford
Altından kalkabilmek, alabilmek
Agenda
Takvim, gündem
Apology
Özür
To apply
Başvurmak
To approve
Onaylamak
Area code
Alan kodu
To authorize
Yetki vermek
To avoid
Kaçınmak, karşı durmak
Bill
Fatura
To borrow
Ödünç almak
Brand
Marka
Brand new car
Sıfır, yeni araba
Budget
Bütçe
To cancel
Iptal etmek
Certification
Belge, ruhsat, belgelendirme
Change
Döviz, çek bozdurmak
To charge
Bedel, borçlandırmak, ceza
Check
Çek
Commission
Kurul, komisyon
Comparison
Karşılaştırma
To complain
Şikayet etmek
To complete
Tamamlamak
To confirm
Doğrulamak, onaylamak
Confirmation
Doğrulama, onaylama
To consider
Değerlendirmek, telakki etmek
To convince
Ikna etmek, razı etmek
Costs
Giderler
Count
Sayı, hesap etme
Creditor
Alacaklı, kredi açan kimse
Criminal record
Sabıka kaydı
Deadline
Süre sonu, son teslim tarihi
Debt
Borç
Debtor
Borçlu
Decrease
Düşüş, azaltmak, azalma
Deficit
Açık, eksik, zarar (hesap, bütçe)
To deliver
Iletmek, teslim etmek
Delivery
Ileti, posta, teslim
Department
Bölüm, departman
Dependents
Bakmakla yükümlü olunanlar
Description
Tanım, tarif, tarifname
To develop
Geliştirmek
Diploma
Diploma, şahadet / imtiyaz name
Disadvantage
Dezavantaj
Discount
Indirim, ıskonto
To dismiss
Işten atmak, çıkarmak
Dispatch
Sevk / etmek, irsalat
To distribute
Dağıtmak
Distribution
Dağıtım
To divide
Bölmek
Educational background
Eğitim geçmişi
To employ
Işe almak, istihdam etmek
Employee
Işçi, eleman, personel
Employer
Iş veren
To encourage
Teşvik etmek
Enquiry
Soruşturma, tahkik
Estimate
Değer biçmek, tahmin
To exchange
Değiştirmek, bozdurmak, takas etmek
Experience
Tecrübe, deneyim etmek
To extend
Uzatmak
Facilities
Tesisler, olanaklar, hizmet araçları
Feedback
Geri dönüş
Felony record
Sabıka kaydı
Fired
Kovulmuş
To fix
Düzeltmek, onarmak
Fund
Kaynak, fon, sermaye
Gender
Cinsiyet
Goal
Amaç, hedef
Goods
Mallar
Graduate school
Yüksekokul
Growth
Büyüme
Guarantee
Garanti
Handicap
Mahzur, özür, engel, engellemek
Hearing
Duruşma, celse
To improve
Geliştirmek, gelişmek
Improvement
Ilerleme, gelişme
Increase
Artış
Industry
Endüstri, sektör
To inform
Bilgilendirmek
Instructions
Talimat / name, yönerge, direktif
Interest
Faiz, menfaat, hisse
Inventory
Stok, envanter, demirbaş, mal
To invest
Yatırım yapmak
Invoice
Fatura, fatura kesmek
To join
Katılmak
To lend
Borç vermek, kredi vermek
Limit
Sınır, limit
Loss
Kayıp, zarar
To lower
Düşürmek
To maintain
Bakım yapmak, sürdürmek
Margin
Kar, pay, had, maliyet, oran, limit
Market
Pazar, piyasas
Measure
Ölçü, ölçmek