SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Kirurgija- Sterilizacija i Dezinfekcija


🇭🇷
In Croatian
Created:


Public
Created by:
Paula B


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 20

[Front]


Opiši sterilizaciju plazmom
[Back]


Koristi se vodikov peroksid, pet faza provedbe. Steriliziraju se preedmeti pristupačnih površina, ali ne oni koji imaju sposobnost upijanja- pamuk, gaza, papir.

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Kirurgija- Sterilizacija i Dezinfekcija - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Kirurgija- Sterilizacija i Dezinfekcija - Details

Levels:

Questions:

20 questions
🇭🇷🇭🇷
Opiši sterilizaciju plazmom
Koristi se vodikov peroksid, pet faza provedbe. Steriliziraju se preedmeti pristupačnih površina, ali ne oni koji imaju sposobnost upijanja- pamuk, gaza, papir.
Stupnjevi djelotvornosti dezinficijensa
Visoki stupanj, srednji i niski
Nabroji termičke metode dezinfekcije
Spaljivanje, žarenje, glačanje, kuhanje
Nabroji mehaničke metode dezinfekcije
Četkanje, ribanje, struganje, ventilacija
Nabroji prirodne metode dezinfekcije
Sunčeva svjetlost, taloženje, vrtloženje, filtracija
Nabroji metode dezinfekcije
Prirodne i mehaničke te termičke
Što je dezinfekcija?
Selektivno uništavanje mikroorganizama na površinama, priboru i opremi, koži i sluznicama. Smanjuje se broj mikroorganizama i virulencija.
Vakumski test
Svaki dan pri ciklusu sterilizacije, testira se sposobnost sterilizatora da mehanički ukloni zrak iz komore
Biološki indikatori
Pokazatelj su uništenog mikroorg. Posebne pripremljene mikrobiološke spore vrlo visoke otpornosti .
Nabroji kemijske postupke kontrole sterilizacijskog postupka.
Ljepljive papirnate trake ili kartice- traka prema Mikuliczu, dijagnostički test Bowie- Dick
Podjela sterilizacijskih postupaka Sterilizacija
Fizikalni postupci i fizikalno- kemijski postupci
Opiši sterilizaciu formaldehidom
Pogodljiv za termoosjetilne predmete
Opiši sterilizaciju etilen- oksidom.
Sterilizacija pribora koje oštećuje visoka temp- plastični i gumeni materijali, pribor za anesteziju. 450mg/L, temp. 55°C, vlažnost 80%, 2 h.
Opiši ionizirajuće zračenje u sterilizaciji.
Hladna sterilizacija. Za proizvode koji su već sterilni- štrcaljke, igle, kateteri, tubusi.
Opiši sterilizaciju vrućom vodenom parom pod tlakom.
Najčešća primjena, u autoklavu. Prodire u sve vrste materijala koji podnose visoku temp. Ne mogu- masti, ulja i puderi, zatvoreni materijali.
Opiši sterilizaciju suhim zrakom.
Postupak sterilizacije predmeta koji dobro podnose temp do 200°- staklo, metal, masne tvari, ulja, puderi.
Filtriranje u sterilizaciji.
Postupka koji se primjenjuje na različite otopine koje se ne mogu izlagati visokim temp. Na kraju otopina sterilna ,a sastav nepromijenjen
Opiši žarenje u sterilizaciji.
Primjenjuje se samo na metalne predmete, laboratoriji.
Opiši fizikalno-kemijeske postupke sterilizacije
Etilen oksid, formaldehid, plazma vodikova peroksida.
Nabroji fizikalne postupke u sterilizaciji.
Žarenje, filtriranje, sterilizacija suhim vrućim zrakom, sterilizacija vodenom parom pod tlakom i ionizirajuće zračenje.