SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

5 LILA laserbasis en veiligheid


🇬🇧
In English
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Hoe werkt een laser?
[Back]


- er is licht (een Xenon lichtbuis; gas Xenon), de edelsteen robijn en een halfdoorlatende spiegel nodig - de atomen van de Robijn absorberen de energie die uit de Xenon lichtbuis vrijkomt (atomen botsen met elkaar) - de energie schiet eraf, een soort flits (een foton), de atomen vliegen alle kanten op - door de twee spiegels aan weerskanten van de laser kaatst het licht van links naar rechts waardoor het botsingseffect toeneemt, nu begint de laser pas echt te werken (actief medium) - het effect wordt steeds sterker totdat het zo sterk is dat het door de halfdoorlatende spiegel kan komen - de laserstraal komt er dus uit - de kracht van de laser is in het versterkingseffect van de Robijn en de spiegels

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
TypingTyping only mode

5 LILA laserbasis en veiligheid - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


5 LILA laserbasis en veiligheid - Details

Levels:

Questions:

31 questions
🇬🇧🇬🇧
Hoe werkt een laser?
- er is licht (een Xenon lichtbuis; gas Xenon), de edelsteen robijn en een halfdoorlatende spiegel nodig - de atomen van de Robijn absorberen de energie die uit de Xenon lichtbuis vrijkomt (atomen botsen met elkaar) - de energie schiet eraf, een soort flits (een foton), de atomen vliegen alle kanten op - door de twee spiegels aan weerskanten van de laser kaatst het licht van links naar rechts waardoor het botsingseffect toeneemt, nu begint de laser pas echt te werken (actief medium) - het effect wordt steeds sterker totdat het zo sterk is dat het door de halfdoorlatende spiegel kan komen - de laserstraal komt er dus uit - de kracht van de laser is in het versterkingseffect van de Robijn en de spiegels
Wat is chromofoor?
- chromofoor betekent kleur dragend - een groep atomen in een molecuul, die zichtbaar licht absorbeert en daarmee het verbinding een kleur geeft - is verantwoordelijk voor de kleur in een molecuul - de structuur die licht van een bepaalde golflengte bij voorkeur opvangt en absorbeert
Wat gebeurt er bij absorptie van laserlicht?
- het opnemen van de laserstralen door het weefsel - de stralingsenergie is bedoeld voor het verkrijgen van het therapeutisch effect - als de reflectie minimaal is, dan is de absorptie maximaal - stralingsenergie omgezet in een andere energievorm (warmte) - bij veel warmte (veel Joules) kan carbonisatie optreden - carbonisatie betekent het verkolen (zwart worden) van weefsel (ernstige verbranding)
Wat gebeurt er bij reflectie van laserlicht
- terugkaatsing van de laserstralen door de oppervlakte van de huid - een deel van de stralen worden gereflecteerd en een ander deel geabsorbeerd - bij een glad oppervlak reflecteren de stralen evenwijdig aan elkaar - bij een minder glad oppervlak worden de gereflecteerde stralen meer verspreid - een vette huid reflecteert veel meer dan een droge huid (eerst de huid ontvetten) - de reflectie van de huid is een diffuse reflectie - spiegelende reflectie kan hoogstens - bij vochtige slijmvliezen
Wat is er interferentie?
- stralen kunnen elkaar versterken en/of verzwakken - intensiteitmaxima en -minima - vermeerdering en/of vermindering van pigmentatie (stimulatie melanocyten tot de vorming van melanine) - ontstaan van laser 'speckels' - dus, niet te lang op een plek bestralen, liever een gepulseerde laser gebruiken
Wat is bestralingssterkte?
- = bestralingsintensiteit - de hoeveelheid energie die per seconde en per oppervlakte-eenheid op de huid valt, dus bijvoorbeeld 60 J/c en /cm^2 - watt per cm2 en joule per seconde en per cm2, let op dit is per seconde en per oppervlakte - de totale hoeveelheid energie, die op de huid valt, kun je uitrekenen, ook bij een pulserende laser - vermenigvuldig het vermogen van het apparaat met de totale behandeltijd (aantal pulsen maal de pulsduur) - de totale hoeveelheid energie staat op een display - de totale energie op een behandelplek tijdens een behandelijk is voor het effect bepalend, dus bijvoorbeeld 60 joules - bij huidtherapeutische behandelingen meestal energie-waarden van 15-60 Joules per behandelplek
Wat is de penetratiediepte?
- naarmate het te treffen weefsel dieper ligt, meer verlies door absorptie en verstrooiing - de penetratiediepte voor huidtherapeutische lasers is 1 cm
Hoe deel je lasers in?
Het medium: - gaslaser, vaste-stoflaser, vloeistoflaser de uitgang: - continu lasers en gepulste lasers de golflengte: - infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet het vermogen: - laag, middelmatig, hoog
Soorten lasers: medium
- een medium is specifiek voor een golflengte - een zuiver medium (helium-gas) heeft één golflengte (specifiek voor helium-gas) - een ander medium, dan heb je een laser met een andere golflengte gaslasers: - de He-Ne laser, Ar-laser, Cu-damp laser, enz. vaste stoffen lasers: - Robijn (Rubi-laser), enz. halfgeleider-lasers of diode laser: Nd-Yag, Ga-As, Ga-Al-As, enz.
Wat zijn continu stralers?
De energie is afhankelijk van het ingestelde vermogen en van het ingedrukt houden van je handstuk
Wat zijn puls stralers?
- de energie is afhankelijk van het ingestelde vermogen en de pulsduur - de meeste apparaten geven op de display deze energie aan
Wat is de laser klasse schade (MPE)?
1. - geeft geen oogschade 1M. - geeft oogschade bij reflectie en bij direct contact van laserbundel met de ogen 2. - intensiteit is zodanig dat de maximale blootstelling overeenkomt met de oogsluitreflex; geeft geen oogschade 2M. - geeft oogschade bij reflectie en bij direct contact van laserbundel met ogen 3. - het gebruik van optische hulpmiddelen is nodig; geeft oogschade bij reflectie en direct contact van laserbundel met de ogen 4. - geeft aanleiding tot carbonisatie aan weefsel
Wat is selectieve thermolyse?
- oorspronkelijk voor de behandeling van wijnvlekken bij kinderen - de thermische schade aan de omgeving van een gegeven doelweefsel is beperkt - als het doelweefsel licht van een bepaalde golflengte minstens evensnel kan absorberen als het de opgenomen warmte aan zijn omgeving kan afgeven
Wat is TRT?
- = Thermal Relaxation Time - de tijd die het verwarmde weefsel nodig heeft om zijn warmte via geleiding naar de omgeving af te voeren - het doelweefsel dient licht te absorberen in een tijd die korter is dan de TRT
Je krijgt een fotothermisch effect door?
- vermogensdichtheid x tijd - absoprtiekarakteristiek van het chromfoor - omgevingstemperatuur
Hoe warm het doel wordt is afhankelijk van
- de verwarming van het chromofoor door absorptie lichtenergie - de afkoeling door conductie aan omliggend weefsel (TRT)
Aan welke drie voorwaarden moet selectieve thermolyse voldoen?
- voldoende absorptie van het ingestraalde licht - voldoende intensief - voldoende dieptewerking
Wat wordt er bedoeld met voldoende absorptie van het ingestraalde licht?
- het doelweefsel voldoende lichtabsorberende stoffen (chromoforen) - een golflengte past bij de chromoforen (de chromoforen geabsorbeerd) - hoe meer chromoforen in het doelweefsel ten opzichte van zijn omgeving hoe groter de absorptie (donker gekleurde haren op een niet gekleurde huid) de exogene chromofoor techniek: - hierbij wordt een lotion (koolstof) enige tijd voor de behandeling op de huid aangebracht en in de huid gemasseerd - de bedoeling is de zwartgekleurde koolstof in de follikel te krijgen - het kleurcontrast van de follikel met zijn omgeving wordt groter en daardoor vindt de absorptie selectiever plaats
Wat wordt er bedoelt met voldoende intensief?
- energie moet voldoende hoog zijn om de vereiste temperatuur in het doelweefsel te bereiken (minimaal 60 graden) - de pulspauze zo te kiezen, dat de omgeving wel afkoelt en het sterker verhitte doelweefsel niet de tijd krijgt om af te koelen - het doelweefsel wordt stapsgewijs steeds heter, de hitte stapelt zich op, terwijl de omgeving nauwelijks in temperatuur toeneemt
Wat wordt er bedoelt met voldoende dieptewerking?
- het doelweefsel (haarfollikel) bevindt zich op een bepaalde diepte in de huid - een spotsize van minimaal 4 mm is gewenst om een redelijke diepte te halen (maximaal 1 cm) - meestal wordt de spotsize in 2 mm gegeven
Waarvoor kun je laser toepassen?
- overbeharing - couperose (vaatjes) - tatoeages laten verwijderen - rimpels - acnelittekens - pigmentafwijkingen - wijnvlekken (naevus flammeus) - huidstructuur verbeterende lasers (vermindering van rimpels) - benigne en maligne huidtumoren - psoriasis - vitiligo
Welke golflengte gebruiken we in de huidtherapie?
- in het zichtbare gebied (600-1100 nm) - kortere en langere golflengten komen niet in aanmerking omdat die golflengten vrijwel voor 100% door water of hemoglobine geabsorbeerd worden - ons lichaamsweefsel heeft veel water en hemoglobine voordeel: - de huidtherapeut/de patiënt kan het waarnemen - de grootte en intensiteit van de laserstraal op de plek is zichtbaar nadeel: - schadelijk (met name het oog)
Wat zijn de voordelen van laserontharen?
- pijnloos - gaat veel sneller dan elektrische epilatie - heel specifieke en gericht, dus effectief - minder behandelingen nodig - veilige manier
Waarvoor is laserlicht gevaarlijk?
De ogen: - zijn het gevoeligst - minuscule verbrandingen zonder enig effect op het gezichtsvermogen tot totaal verlies van gezichtsvermogen of zelfs van het oog - hoornvlies (cornea), ooglens (staar/cataract), netvlies (retina) de huid: - brandwonden, snelle veroudering, huidkanker Kijk nooit in een laser!
Wat zijn de drie verschillende fenomenen van het thermisch effect van een laser
- omzetting van licht naar warmte - overdracht van de warmte - reactie van het weefsel - deze reactie leidt tot het denatureren of het vernietigen van een volume aan weefsel
Wat zijn de thermische effecten van een laser?
- hyperthermie 37-45/45-60 graden - coagulatie 60-100 graden - vaporisatie 100-300 graden - carbonisatie (weefsel kleurt zwart) boven 300 graden
Welke drie aspecten van gezondheidsrisico's zijn er?
- brandbaarheid van gebruikte materialen - gebruik van juiste bril - rookschade via inhalatie
Wat wordt er bedoelt met brandbaarheid van gebruikte materialen?
Bij temperatuursstijging kan materiaal: - smelten - verdampen - chemisch worden omgezet - ontbranden of een materiaal blijft branden, afhankelijk van de zuurstofconcentratie in de omringende lucht - de kleur van het gebruikte materiaal speelt ook een rol bij de temperatuursstijging van het materiaal - donkergekleurde materialen absorberen laserlicht veel sterker dan lichtgekleurde materialen, let op kleuren kleding en behandelkamer
Waar moet een laserveiligheidsbril aan voldoen?
- ogen beschermen tegen laserstralen uit iedere richting - let op MPE waarde - het laserlicht minimaal 10 seconde tegenhouden - optische dichtheid moet erop staan OD waarde moet hoger dan 5 zijn - stikker van laatst uitgevoerde periodieke onderhoud
Wat is de MAC waarde?
- Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof - een veiligheidsfactor (meestal 100)
Waar moeten maskers aan voldoen?
- de europese norm (EN149-2001) - goedgekeurde maskers met een CE-logo, een keuringsinstantie, een viercijferige code, de beschermingsklasse en een nummer met de europese normering - drie beschermings FFP1, FFP2 en FFP3 - FF staat voor filtering, P staat voor partikel/deeltje en beschermingsklasse 1,2 en 3 voor de mate van matig tot sterk vervuilende ruimten