SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Nyrene og urinveiene


🇳🇴
In Norwegian
Created:


Public
Created by:
Henriette Bergo


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 20

[Front]


Hva er øvre og hva er nedre urinveier?
[Back]


Øvre urinveier: Nyrebekken og urinledere. Nedre urinveier:Urinblæren og urinrøret

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Nyrene og urinveiene - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Nyrene og urinveiene - Details

Levels:

Questions:

20 questions
🇳🇴🇳🇴
Hva er øvre og hva er nedre urinveier?
Øvre urinveier: Nyrebekken og urinledere. Nedre urinveier:Urinblæren og urinrøret
Hva skjer under filtrasjon?
Er væske som presses uta v​glomerulus,​og overi​Bowmanskapsel,​ og derfra videre inn i​ tubulus-s​ ystemet.Væsken som filtreres kalles rå-urin/pre-urin,og den utgjør cirka 180 liter per døgn. I denne rå-urinen er det avfallsstoffer, men også nyttige stoffer som ikke bør tisses ut av kroppen (--> reabsorpsjon)
Hva fører til at preurin filtreres fra glomeruli til Bowmans rom?
Høyere hydrostatisk trykk i kapillærene i glomeruli enn i Bowmans rom
Hva skjer under reabsorpsjonen?
Reabsorpsjon innebærer at de nyttige stoffene tas opp igjen i blodet, sammen med vann. Noen eksempler på nyttige stoffer er natrium, kalium, glukose, aminosyrer, kalsium og bikarbonat.Allerede i p​roximale tubuli​absorberes hele 70%av vann og salter.
Hva skjer under sekresjonen?
Sekresjon er kroppens mulighet til å flytte enkelte stoffer fra blodet og over i urinen, altså selektivt velge stoffer som er i blodet, og skille dem ut i urinen. Dette kan være overskudd av syre, urinsyre eller kalium.
Hva skjer i den nedgående og oppadgående delen i Henles sløyfe i tubulussystemet?
Nedadgående del av Henles sløyfe:​ Denne delen lekker vann og er altså ikke vanntett. Siden partikkeltettheten ute i nyrevevet vanligvis er relativt høy, vil vann trekkes ut i nyrevevet på grunn av osmotiske krefter. Oppadgående del av Henles sløyfe:​ Her er sløyfen vanntett. Her går vann verken inn eller ut av tubulussystemet. Derimot foregår det aktiv utpumping av salt, natriumklorid.
Hvor foregår reabsorpsjonen?
I proksimale og distale tubuli, henles sløyfe og i samlerøret
Nevn nyrenes endokrine enzymer som skilles ut
Renin, aldosteron, angiotensin 2 og epo
Hva slags funksjon har renin?
Regulerer blodtrykket, salt og vann i kroppen.
Hva slags funksjon har EPO?
Erytropoietin blir produsert av nyrene, og stimulerer beinmargen til å produsere nye røde blodceller.
Hva slags funksjon har hormonet ADH på nyrene?
Gir økt reabsorpsjon av vann fra samlerør, resirkulering av urea nede i nyremargen; som gjør at osmolariteten i selve nyrevevet holdes høyt. Dette bidrar til å øke blodvolumet og konsentrere urinen.
Hva er kalsitrol?
Aktive formen for D-vitamin. Omformingen fra D-vitamin til kalsitrol stimuleres av parathyroidea(PTH) og er avgjørende for tarmens absorpsjon av kalsium
Hva slags virkning har aldosteron på nyrene?
Aldosteron bidrar til at Na+ reabsorberes til blodet, og vann følger passivt med ved osmose. Dette bidrar til at blodtrykket øker
Hva skjer i distale tubuli?
Her skjer det både absorpsjon og sekresjon. Det er absorpsjon av vann dersom hormonet ADH (Antidiuretisk hormon) er tilstede, og sekresjon av syre, kalium og urinsyre - altså helt spesifikke stoffer. Hvis hormonet aldosteron er tilstede, reabsorberer kroppen ekstra salt i distale tubulus - som blant annet påvirker blodtrykket.
Hva skjer i samlerøret?
I samlerøret kan vi reabsorbere vann, men det forutsetter at hormonet ADH er tilstede. Uten ADH vil vannet gå rett forbi og tisses ut. Når hormonet ADH er tilstede, resirkuleres det et urea mellom samlerøret og Henles sløyfe bidrar til økt partikkeltetthet i nyrevevet-dermed blir den osmotiske konsentrasjonskraften eller-evnen, til nyrene sterkere.
Hva betyr GFR?
​Mengden som filtreres i glomerlus i løpet av en tidsenhet
Hvordan regulerer nyrene syre-base-forholdet i kroppen?
I den proksimale tubulus ​resirkuleres base. Dette skjer ved reabsorpsjon av bikarbonat.I distaletubulus​skjer det motsatte- her skiller nefronet ut syre ved sekresjon.
Hva skjer i samlerøret hvis vi ikke ønsker å spare på væske?
Samlerørene forholder seg fullstendig passive - og resultatet blir utskillelse av fortynnet urin, med partikkeltetthet på ca. 100 milliosmol/L.
Hva skjer i samlerøret hvis vi ønsker å spare på væske?
Når vi vil spare på vannet; slippes ADH ut fra hypofysen​. Dette påvirker ​akvaporiner​ i samlerørene. Vann vil trekkes ut dit ved hjelp av osmose (siden det er høy partikkeltetthet på utsiden), og urinen vil dermed konsentreres på innsida av samlerøret. Den kan få like høy partikkeltetthet som omgivelsene - altså nær 1200 milliosmol/L.
Beskriv RAAS-systemet trinnvis
1Hvis blodtrykk og blodvolum faller oppfattes det av nyrenes jukstaglomerulære apparat. 2. Nyrene vil da svare med å produsere renin. 3. Renin utløser en hormonell kjedereaksjon som har hovedmål å øke blodtrykk og blodvolum.4. Først skjer omdanning av angiotensinogen (som produseres i leveren) til angiotensin I. Angiotensin I vil så omdannes til angiotensin II ved hjelp av enzymet ACE fra lungene. Angiotensin II stimulerer binyrebarken til aldosteronproduksjon