Hvordan er kontraktilt vev oppbygd og hva er deres funksj...


SEARCH
Notice

You are in browse mode. You must login to use MEMORYFrom course:

Vev

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Hvordan er kontraktilt vev oppbygd og hva er deres funksjon?

Author: Henriette Bergo
Answer:
Deles inn i tre hovedtyper: skjelettmuskulatur, hjertemuskulatur og glattmuskulatur. Skjelettmuskulatur: Har tverrstripet muskulatur med viljestyrte kontraksjoner Glatt muskulatur: Er i indre organer og har ikke-viljestyrte kontraksjoner Hjertemuskulatur: Kun i hjertet og har ikke-viljestyre kontraksjoner


1 answer(s) in total