Hvordan er nervevev oppbygd og hva er deres funksjon? | M...


SEARCH
Notice

You are in browse mode. You must login to use MEMORYFrom course:

Vev

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Hvordan er nervevev oppbygd og hva er deres funksjon?

Author: Henriette Bergo
Answer:
Består av nerveceller(nevroner) som danner og ledes elektriske signaler og av gliaceller(støtteceller). Myelin(støttecelle) øker reaksjonshastigheten til nervesignalet.


1 answer(s) in total