Question: Hva er ekstracellulær matriks? | Memory


SEARCH
Notice

You are in browse mode. You must login to use MEMORYFrom course:

Vev

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Hva er ekstracellulær matriks?

Author: Henriette Bergo
Answer:
Substansen mellom cellene som består av et nettverk av proteinfibre, en grunnsubstans som består av ikke-fibrøse proteiner og molekyler samt væske.


1 answer(s) in total