Hva slags celler er i ventrikkelen og hva slags funksjon ...


SEARCH
Notice

You are in browse mode. You must login to use MEMORYFrom course:

Fordøyelsesystemet

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Hva slags celler er i ventrikkelen og hva slags funksjon har de?

Author: Henriette Bergo
Answer:
Har hovedceller, parietalceller, mucinproduserende celler og endokrine celler. Hovedcellene produserer pepsinogen som brytes ned til pepsin som bryter ned fett ved produksjon av saltsyre fra parietalcellene. Mucinproduserende celler produserer mucin som beskytter slimhinnene i ventrikkelen. De endokrine cellene produserer hormonet gastrin, som stimulerer til mer bevegelse og syreproduksjon i ventrikkelen.


1 answer(s) in total