SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Psihologia sanatatii

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Datele cercetării susţin că anumiţi subiecţi rămân sănătoşi în ciuda stresului intens la care sunt supuşi datorită unor particularităţi de personalitate descrise de autori sub numele de robusteţe. Robusteţea este o caracteristică ce se structurează prin experienţele bogate, variate şi recompensatorii avute în copilărie, adolescenţă şi tinereţe.

Author: Ioana MoldovanAnswer:

Ce rol are robustetea?


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total