SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Kaip galėjo pasireikšti nuosavybės ribojimai?

Author: lukas:PAnswer:

A) susilaikyti nuo disponavimo b) leisti tretiesiems asmenims kištis į savininko teisę c)darnaus sambūvio tarp kaimynų siekis


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P