SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Išvestiniai būdai įgijimo

Author: lukas:PAnswer:

Pagal ius civile: • Mancipatio (perleidimas dalyvaujant liudytojams ir svėrėjui) • In iure cessio (perleidimas tariamo vindikacinio proceso tvarka) • Adiudicatio (priteisimas procese dėl bendrosios nuosavybės padalijimo) Pagal ius gentium: • Traditio (neformalus perdavimas teisėtu pagrindu)


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P