SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Mancipacija

Author: lukas:PAnswer:

• Mancipacija – formalus juridinis veiksmas, atliekamas laikantis nustatytos formos. Be šalių reikalauta ir penkių liudytojų (romėnų vyrų pilnamečių) bei asmens laikančio svarstykles, dalyvavimo. Daiktas įgyjamas atliekant du simbolinius gestus. Įgijėjas paimdavo daiktą ranka, o ant svarstykliu padėdavo varį. Atsiradus pinigam, monetėlė viena buvo padedama


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P