SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Koks skirtumas tarp servitutų,emfiteuzės, superficijaus ir įkeitimo - naudojimosi atžilgiu?

Author: lukas:PAnswer:

Servitutai, emfiteuzė ir superficijus suteikia tik teisę pasinaudoti svetimu daiktu, o įkeitimas - atveria galimybės ir disponuoti svetimu daiktu.


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P