SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Ususfructus

Author: lukas:PAnswer:

Servitutes personarum forma. 1. Uzufruktas (ususfructus) - daiktinė teisė iki mirties naudotis svetimu daiktu ir rinkti jo vaisius, kartu turint pareigą išsaugoti jo substanciją. asmuo nebuvo valdytojas, o tik detentorius.


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P