SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Kam ir kaip pasireiške servituto pozityvi ir negatyvi teisė

Author: lukas:PAnswer:

Pozityvi teisė servituto subjekto atžvilgiu ir negatyvi - daikto savininko atžvilgiu. Tai reiškia, kad daikto savininkas nėra įpareigojamas atlikti tam tikrų veiksmų, o tik toleruoti.


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P