SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Servitutų požymiai (bendrieji)

Author: lukas:PAnswer:

A) pozityvi servituto turėtojo atžvilgiu, negatyvi savininko. b) servitutas yra incorporales, dėl to jais varžyt galima tik svetimą daiktą c) servitutas egzistavo tik daiktams, dėl to juo negalima varžyti kito servituto


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P