SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Servitutes personarum (kam galėjo priklausyti?)

Author: lukas:PAnswer:

Asmeniniai servitutai galėjo priklausyti konkrečiam asmeniui, bet ne daiktui - tai yra daiktinė teisė, suteikta tam tikro asmens naudai.


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P