SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

5 Medische Basiskennis: vaatproblematiek

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Wat is erytheem?

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- tijdelijke wegdrukbare vaatverwijding - diascopie om te testen - altijd vluchtig - erytheem naast andere, kenmerkende efflorescenties: geen erytheem (als apart beeld) - heel verschillende oorzaken: heterogeen


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total