SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

5 Medische Basiskennis: vaatproblematiek

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van urticaria?

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- fysische factoren: dermografie, warmte, koude, druk, zonlicht - geneesmiddelen: morfine, dextran - voedingsmiddelen: met name conserveringsmiddelen en kleurstoffen - systeemziekten: type 3 reactie - infectieziekten: type 1 of type 3 reactie op microbiële antigenen - contactallergenen en andere agentia: type 1 of 3 reactie - inhalatie-allergenen - hereditair angio-oedeem: erfelijk


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total