SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

6 electrocoagulatie en cryotherapie


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Wat is elektrocoagulatie?
[Back]


- elektrocoagulatie therapie is een naam voor diverse technieken waarbij met elektrische stroom de huid wordt weggebrand of vaten worden dichtgeschroeid. de naam is afgeleid van coagulare wat latijn is voor stollen - belangrijkste toepassingen zijn: - de vernietiging van goedaardige oppervlakkige laesies zoals wratten, keratoses en skin-tags - hemostase en de ablatie van vasculaire gezwellen - de vernietiging van sommige kwaadaardige tumoren van de huid (uiteraard niet door de huidtherapeut, maar uitgevoerd door een arts)

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

6 electrocoagulatie en cryotherapie - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first

You may also like

6 electrocoagulatie en cryotherapie - Details

Levels:

Questions:

52 questions
🇳🇱🇳🇱
Wat is elektrocoagulatie?
- elektrocoagulatie therapie is een naam voor diverse technieken waarbij met elektrische stroom de huid wordt weggebrand of vaten worden dichtgeschroeid. de naam is afgeleid van coagulare wat latijn is voor stollen - belangrijkste toepassingen zijn: - de vernietiging van goedaardige oppervlakkige laesies zoals wratten, keratoses en skin-tags - hemostase en de ablatie van vasculaire gezwellen - de vernietiging van sommige kwaadaardige tumoren van de huid (uiteraard niet door de huidtherapeut, maar uitgevoerd door een arts)
Welke vormen zijn er van coagulatie?
- elekctro-cauterisatie = branden met elektrisch verhit metaal (grieks: brandijzer), geen stroom door patiënt - electro-dessicatie/fulgeratie = hoogfrequente wisselstroom (lat.: drogen en bliksem), veroorzaakt oppervlakkige weefselschade, vonken tussen huid en electrode als deze vlak boven de huid wordt gehouden - electro-coagulatie = hoogfrequente wisselstroom (lat:stollen), stroom door patiënt, kan diepere weefselschade veroorzaken - electro-tomie = snijden - Spotaway: dessicatie en fulguratie - Zapper: dessicatie en fulguratie - Apilus: elektrocoagulatie - Meditopics Blend BL-01: elektrocoagulatie - Geiger - cauter: cauterisatie
Wat is dessicatie en fulguratie?
- dessicatie: uitdrogen, de stroom verdampt de vloeistof in de cellen wat het weefsel vernietigt, het weefsel droogt uit en verschrompelt direct - fulguratie: bliksem, hierdoor ontstaat er een klein vonkje op de huid.
Welke weefselreacties zijn er?
- tot 40C = geen - 40-50C = hyperthermie: veranderingen in celmembraan en celinterne molecuulstructuren, oedeemvorming, afhankelijk van de duur necrose en devitalisering (vernietiging) - tot 49C is de weefselschade reversibel, mits het weefsel niet te lang is blootgesteld aan de warmte - 60C = coagulatie (denaturing) van de celinterne proteïnen, devitalisering - 80C = coagulatie van het extracellulaire collageen, vernietiging celmembranen - 100C = verdamping van de weefselvloeistof, afhankelijk van de verdampingsnelheid: desiccatie (uitdroging) en verschrompeling of doorsnijden door mechanisch scheuren van het weefsel - vanaf 150C = carbonisatie (verkoling) - vanaf 300C = vaporisatie (verdamping van het complete weefsel)
Wat is stroomsterkte?
- elektronen, negatief geladen deeltjes, die zich door geleidend materiaal voortbewegen - het aantal elektronen dat zich per tijdseenheid door het materiaal beweegt, is de 'stroomsterkte'. die wordt gemeten in Ampère (mA) - Ampère geeft het aantal elektronen weer dat op een bepaald moment langs een bepaald punt gaat
Wat is voltage?
Elektronen bewegen zich voort als gevolg van een spanningsverschil. dit wordt verzorgd door een spanningsbron (zoals een batterij) en is voor te stellen als een kracht die de stroom voortstuwt. deze kracht wordt uitgedrukt in Volt (V)
Wat is een stroomkring?
Een spanningsbron vormt het begin- en eindpunt van het pad waarlangs de elektronen stromen. dit noemen we een (gesloten) stroomkring. zodra de stroomkring wordt onderbroken (met bijvoorbeeld een schakelaar) stopt de stroom.
Wat is gelijkstroom en wisselstroom?
- wanneer elektronen altijd één kant op stromen heet dit gelijkstroom. dit wordt aangeduid met DC (direct current). dit is de stroom die een batterij produceert - bij wisselstroom verandert telkens de stroomrichting van de elektronen, aangeduid met AC (alternating current). dit soort stroom komt uit ons elektriciteitsnet. dat levert namelijk een wisselspanning met een frequentie van 50 Hz en 230 Volt. Hz is de afkorting van Hertz. het geeft het aantal trillingen per seconde weer. bijvoorbeeld 10 Hz = 10 trillingen per seconde.
Wat is weerstand/impedantie?
Om een elektrische stroom te laten lopen moet het materiaal in de stroomkring de stroom kunnen geleiden. niet elk materiaal doet dit even goed. materiaal dat slecht geleid heeft een zogenaamde hoge elektrische weerstand. veel metalen geleiden goed en zijn daarom geschikt als stroomdraden. weerstand wordt uitgedrukt in Ohm. weerstand in wisselstroom wordt ook wel impedantie genoemd. een stroomkring bevat altijd een of andere weerstand, anders krijg je kortsluiting. de stroomdraden zelf vertegenwoordigen ook al enige weerstand
Wat is vermogen en energie?
Belangrijk bij het gebruik van elektriciteit is de hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt getransporteerd. dit heet vermogen. vermogen en energie zijn afhankelijk van het spanningsverschil, stroomsterkte en weerstand
Wat is spanningsverschil en weerstand?
De hoeveelheid stroom die in een stroomkrijg loopt wordt bepaald door de weerstand en het spanningsverschil. bij gelijkblijvend spanningsverschil zal er minder stroom lopen als de weerstand groter wordt. om de stroomsterkte gelijk te houden moet het spanningsverschil omhoog. omgekeerd loopt er bij dezelfde weerstand en een hoger spanningsverschil meer stroom
Wat is spanningsverschil en stroomsterkte?
Vermogen is energie per tijdseenheid en wordt uitgedrukt in Watt. vermogen wordt bepaald door het product van spanningsverschil en stroomsterkte. bijvoorbeeld: bij een spanning van 110 Volt en een stroomsterkte van 4 Ampère is het vermogen net zo groot als bij een spanning van 220 Volt en een stroomsterkte van 2 Ampère
Wat gebeurt er als je met de electrode de huid soft aanraakt?
- is vergelijkbaar met dessicatie - milde coagulatie - diepere verhitting - minder carbonisatie
Met welke apparatuur kun je elektrocoagulatie uitvoeren?
- Spotaway: dessicatie en fulguratie - Zapper: dessicatie en fulguratie - Apilus: elektrocoagulatie - Meditopics Blend BL-01: elektrocoagulatie - Geiger - cauter: cauterisatie
Wat gebeurt er als je met de electrode de huid forced (met weinig vermogen) aanraakt?
- is vergelijkbaar met fulgeratie als je licht aantipt - snelle coagulatie - minder diepe verhitting - carbonisatie
Wat zijn variabele waar je op moet letten met warmteafgifte?
Contacttijd/snelheid: - hoe langer de contacttijd, hoe dieper de warmte kan doordringen, hoe meer coagulatie, snel werken geeft oppervlakkige coagulatie met kans op nabloeden weefselweerstand: - goed doorbloed weefsel absorbeert de warmte beter, in weefsel met weinig vocht kan de energie minder goed worden afgevoerd met als gevolg verbranding en carbonisatie, hoe droger het weefsel, des te groter de vonken. er is dan minder energie nodig vermogen: - een oppervlakkige behandeling heeft minder energie nodig dan een diepe elektrode oppervlak: - een elektrode met een groot oppervlak zal eerder coaguleren en een elektrode met een dun oppervlak zal eerder snijden
Wanneer kies je voor welke therapie als het gaat om elektrocoagulatie?
- eigen ervaring - ervaringsniveau, kennis van technieken en kennis van aandoening - ernst aandoening - grootte laesie - plaats aandoening - gelaat of lichaam - mate van verhevenheid - hoeveelheid laesies - contra-indicaties - beleving van de patiënt
Wat zijn de voorwaarde en voorzorgsmaatregelen van elektrocoagulatie?
- medisch specialist of huisarts heeft de goedaardigheid vastgelegd - geen sieraden of accessoires (metaal) - geen vochtigheid meer aanwezig op de huid - gebied goed desinfecteren - geaard stopcontact - rookafzuiging is gewenst - mondkapje - naald volgens protocol weggooien of schoonmaken
Wat zijn indicaties voor elektrocoagulatie?
- teleangiëctastieën - spider naevus - cherry angioom - talgklierhyperplasie - syringoma - xanthelasma palpebraum - fibroma molle/pendulans - lentigo simplex - comedonen - milia - atheroomcyste - dermatosis papulosa nigra - wratten - molluscum contagiosum - verruca seborrhoica
Wat zijn de contra-indicaties van elektrocoagulatie?
- diabetes, pacemaker, niet-intacte huid - zwangerschap, verlamming gelaat, hart/vaatziekte - hoge bloeddruk, anti-stollingsmedicatie, hemofilie - HIV of hepatitis B, ernstige verwijde vaatjes - maligne tumoren, gebruik van tretinoïne- of corticosteroïde crème - prednison, Roaccutane
Wat zijn risico's waar je op moet letten bij elektrocoagulatie?
- ogen, vonkjes kunnen op oogbol terecht komen en het oog beschadigen - zwangeren, bijvoorkeur geen stroomkring vanwege onbekende effecten op de foetus - piercings en sieraden, deze kunnen een reactie op de huid geven - combinatie met diathermie en actieve implantaten - pacemaker, ICD, neurostimulator en bacolfenpomp
Wat is belangrijk bij het behandelen van de getinte huid met elektrocoagulatie
- altijd eerst een proefbehandeling waarbij je 1 of 2 plekjes behandeld - controle na 6 weken of er geen hypo/hyperpigmentatie is ontstaan op de behandelde plek - bij ieder consult slechts enkele plekjes behandelen door de vergrote kans op hypo/hyperpigmentatie
Wat is cryotherapie?
- N2O - gecontroleerde vernietiging van ongewenst weefsel door de nauwkeurige toepassing van extreme koude - weefselbeschadiging door bevriezing - veilig en effectief, vrijwel pijnloos - keratinocyten van de epidermis zijn gevoeliger voor bevriezing dan het netwerk van collageen vezels en fibroblasten van de onderliggende dermis. - 1-2 weken genezingsduur
Waarvoor kun je cryotherapie gebruiken?
- seborrhoische keratoses - virale wratten (verruca planae juvenilis, verruca plantaris, verruca vulgaris) - lentigines - keloïden - waterwratten - granulomen - fibromen - lentigo solaris - xanthelasma - syringomen - fibroma pendulans - angioma sinilis - dermatotisis papulosa nigra
Wat zijn de eigenschappen van cryotherapie?
- steriele procedure - veiligheid - weinig tot geen pijn - sparend - snel
Wat is de temperatuur van vloeibaar distikstofoxide NO2 en van vloeibare stikstof N2?
- NO2 = lachgas (een verbinding van stikstof en zuurstof) - NO2 = -89,5 graden Celsius - N2 = -195,6 graden Celsius
Hoe werkt cryotherapie?
- verschillende sensibiliteit voor bevriezing van de verschillende celtypen. Keratinocyten zijn gevoeliger dan cellen in de dermis - weefselbeschadiging leidt tot necrose - irreversibele schade vanwege intracellulaire ijsformatie - belangrijk om het weefsel tussen de -18 en -30 te bevriezen - bij ontdooiing vindt re-kristallisering plaats, deze maken de celmembranen kapot - als het ijs verder smelt, wordt de extracellulaire omgeving hypotoon, met het gevolg dat water de cellen intrekt en cellysis (celdood) veroorzaakt. - hoe langer het duurt om te ontdooien, hoe meer schade optreedt. - na cryotherapie vindt ook stase in de bloedvaatjes plaats, waardoor anoxie ontstaat en de huidlaesie zal afsterven - door ischemie/anoxie en door immunologische reactie (op het vrijkomen van antigenen) vindt nog meer reactie plaats - inflammatie 24 uur na de behandeling, dit leidt tot verdere destructie door immunologische mechanismen
Welke processen vinden er plaats bij cryotherapie?
1. mechanische schade aan cellen door intracellulaire en extracellulaire ijsvorming 2. toxische shock: osmotische veranderingen gerelateerd aan dehydratatie van cellen en verhoogde concentratie van elektrolyten als gevolg van de wateronttrekking tijdens kirstalvorming 3. thermische shock: een term die wordt gebruikt om een snelle temperatuurdaling van levende cellen aan te duiden met subnormale temperaturen boven 0 graden. 4. denaturatie van lipide-eiwitcomplexen binnen de celmembraan 5. vasculaire stase toe te schrijven aan de bevriezing van aanvoerende vaten resulterende in necrose van het weefsel
Waarom zou je een second freeze doen bij cryotherapie?
- verheven laesie kan zichzelf beschermen door vocht uit de cel te laten lopen - het weefsel kan zich snel re-genereren. met 2x bevriezen meer kans van slagen - geheel platte laesies zoals bijvoorbeeld lentigo solaris 1x bevriezen - virale wratten en bindweefselwratten 3x - je moet over voldoende vrieskracht beschikken om de bodem van de laesie te bereiken
Welke verschillende methode zijn er van cryotherapie?
- wattenstok/histofreezer - cryospray: CrAc - cryopen - cryoprobe
Wat is een wattenstok?
- moet in een tank gedoopt worden om te verzadigen - moet 10 seconden tegen de laesie aangedrukt worden - aantal keren binnen 1 minuut te herhalen - vaten moeten vaak worden bijgevuld - wattenstaaf verliest snel energie, want hij warmt op aan de huid - geen constante vrieskracht - -196 graden is pijnlijk - maat van de wattenstaaf komt vaak niet overeen met de laesie - werkt goed tegen hardnekkige wratten, maar niet in gelaat
Wat is CryoSpray?
- -90C tot -125C controle over de temperatuur - vloeibaar gas bestaande uit: demethylether, propaan en isobutaan - meer voor maligne tumoren door een arts toegepast - grote halo tot 5 mm - leidt tot kans op littekens - niet handig in gebruik voor kleine benigne aandoeningen
Welke Cryopennen zijn er en hoe werkt een cryopen?
- cryoAlfa en cryoOmega - directe toepassing van vloeibare stikstof zorgt voor een constante temperatuur - behandeling tot op de mm precies dus geen halo behandeling van de gezonde huid - houder onder de 55 Bar druk zorgt voor goede penetratie - behandeling duurt maar een aantal seconden - wegwerppatronen, de houder is niet disposable
Wat zijn contra-indicaties van cryotherapie?
1. onzekerheid over de aard van de huidaandoening (cave huidcarcinomen) 2. huidafwijkingen waarvan de goedaardigheid niet door een huisarts of specialist is vastgesteld 3. maligniteit in de voorgeschiedenis 4. immuno-supressiva gebruik 5. recente chemotherapie 6. cryoglobulinemie, koude intolerantie 7. infectie/ontstoken aandoening 8. diabetes (wondgenezing) 9. overmatige blootstelling aan de zon
Wat zijn relatieve contra-indicaties van cryotherapie?
- donkere huid - vingers en tenen - tragus van het oor, post-auriculair, de nasolabiaal plooi en de neusvleugels - de lipranden en de convexe locaties (neuspunt) - onder de knie - grootte - invasiediepte tot in de subcutis, fixatie aan onderliggend bot of kraakbeen - keloïdrisico - hypertrofie - bloedstollingsstoornissen - vertraagde wondgenezing - actief herpesvirus - roken - medicatie - ziekte van Raynaud
Wat is de nazorg en patiëntinstructie bij cryotherapie?
- er kunnen blaren ontstaan en patiënten met virale wratten moeten na 2 weken terugkomen - pijn na behandeling trekt snel weg maar kan met paracetamol behandeld worden - zwelling en erytheem na behandeling zijn normale huidreacties - het behandelgebied kan vochtig zijn, maar je mag geen pleisters gebruiken - binnen een aantal dagen wordt het weefsel donkerrood tot zwart en er kan een korst ontstaan - na de behandeling zal het ongeveer 3 weken duren voordat de laesie genezen is - houdt de behandelde huid uit de zon - de laesie verdwijnt niet altijd na een behandeling, na 2-3 weken kan er opnieuw cryotherapie worden toegepast
Wat zijn mogelijke bijwerkingen van cryotherapie?
- blaren - pijn - migraine - pigmentverschuiving - hypopigmentaties - bloeduitstorting, zeer zeldzaam - infectie - retractie van de huid - littekenvorming
Wat zijn dit?
- acrochordon/skintags/fibroma molle/fibroma filiformis/fibroma pendulans (gesteeld) - gesteelde, rubberachtige, zachte benigne huidtumor (steelwratje), meestal huidkleurig, soms licht gepigmenteerd - 46% van de populatie - voorkeurslokalisaties: plekken met wrijving: in de hals, oksels, soms liezen en op het ooglid - tijdens de zwangerschap nemen gesteelde fibroompjes (vooral in de hals) toe in aantal en grootte - vaak bij diabetes - therapie: knippen, elektrocoagulatie/dessicatie, cryotherapie
Wat zijn dit?
- cherry angioma/angioma senilis/ouderdoms angiomen - multipele felrode bolronde 1-6 mm grote angiomen - vaak na 40e levensjaar - cosmetisch storend - therapie: elektrocoagulatie, dessicatie/fulgeratie, lasertherapie, cryotherapie
Wat zijn dit?
- verruca seborrhoica/ouderdomswrat - benigne - komt met de leeftijd - oorzaak niet bekend, kan een FGFR3 afwijking zijn - ze zijn lichtbruin/donkerbruingetinte papillomateuze lasies - verspreid over het gehele lichaam, vooral romp - vaak meerdere laesies - therapie: oppervlakkige curretage, oppervlakkige elektrocoagulatie
Wat zijn dit?
- dermatosis papulosa nigra - 1-2mm bruine papeltjes - komt met de leeftijd - waarschijnlijke familie van de verruca seborrhoica - vooral bij aziaten en negroïden - therapie: coagulatie of cryotherapie - cave hyperpigmentatie
Welke soorten wratten zijn er?
- verruca vulgaris: gewone wrat - molluscum contagiosum: waterwrat - verruca plana: vlakke wrat - verruca plantaris: voetwrat
Wat is dit?
- verruca vulgaris - bloemkoolachtig - rond en scherp begrensd - vaak op handen, voetzolen, knieën of in het gelaat - komen soms gegroepeerd voor - therapie: vaak niets doen want ze genezen binnen 2 jaar en behandeling is pijnlijk, zuren
Wat is dit?
- verruca plana - vlakke epidermale papels van 1-4 mm groot - vooral op onderarmen, handruggen, vingers, gelaat, hals en benen - vaak kinderen en jongvolwassenen - aantal bij elkaar - soms rood of bruin gepigmenteerd - spontane genezing - therapie: lastig, eventueel oppervlakkig bevriezen met wattenstaafje, elektrocoagulatie zeer pijnlijk
Wat is dit?
- verruca plantaris - doornwrat: groeit in de diepte en is daardoor pijnlijk - veroorzaakt door infectie met hpv - mozaïekwrat groeit oppervlakkig - groed krassen, eventueel eerst schuren of met salicylzuur of TCA verweken - cryo ook een optie
Wat zijn dit?
- molluscum contagiusum/molluscipox virus/waterpokken - pokken virus - komt bij kinderen voor - parelwitte tot huidkleurige papeltjes met in het midden een puntje - 5-10mm groot - veel in aantal - verdwijnen meestal zelf
Wat is dit?
- lentigo solaris/lentigo senilis/levervlek - ontstaat door zonexpositie - regelmatig begrensde gehyperpigmenteerde maculae op gelaat, handrug en onderarmen - therapue: laser/ipl, elektrocoagulatie, cryotherapie, tretinoïne/azaleïnezuur
Wat is dit?
- xanthelasma palpebrarum - licht verheven en gele tumor in de ooglid huid - vetstapeling in het losmazig bindweefsel - vaak bilateraal - controleer cholesterol en triglyceriden - heeft de neiging terug te komen - meerdere behandelingen nodig - therapie: elektrocoagulatie, cryotherapie, TCA35%, laser (CO2 fractional)
Wat zijn dit?
- syringomen - adnextumortje uitgaande van eccriene cellen van de afvoergang van de zweetklieren - syrinx = buis - huidkleurig - rond de ogen, ook op penis, vulva, borst en oksels - therapie: elektrocoagulatie met fijne naald, cryotherapie met 2-4mm gesloten probe, laserbehandeling, zuren, knippen
Welke aandoeningen mogen wij niet behandelen maar de huisarts wel?
- dermato fibroom - granuloma (annulare) - kerato acanthoma - chyondrodermatitis nodularis helicis - keloïd - prurigo nodularis - cutane leishmaniasis - vroege vromen van huidkanker zoals actinische keratose en M. Bowen
Wat is het protocol van cryotherapie?
- diagnose van de laesie - vaststellen goedaardigheid door de huisarts - intake formulier en informed consent - behandeling: juiste applicator, plaats gaspatroon, dieptebepaling, behandel de laesie op een paar mm afstand, frosting laten ontdooien, beoordeel huidreactie, eventueel second freeze - nazorgadvies - altijd ogen van de patiënt afdekken - positionering zo veel mogelijk loodrecht
Wanneer gebruiken we curettage?
- alleen bij oppervlakkige huidafwijkingen waarbij er een duidelijke grens is tussen de laesie en de omringende huid - vaak worden er wegwerp ringcurettes gebruikt - curette wordt alleen gebruikt voor hardere, droge keratotische laesies die boven het huidoppervlak uitsteken - na curettage blijft er een schaafwond achter die je luchtig verbind met een steriel gaas laesies de je kan behandelen met curettage: - verrucca seborrhoica, wratten, molluscum, milia en keratoses