SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

8 Diagnostiek bij Oncologie


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Welke artsen zijn betrokken bij het diagnostisch proces van een mammacarcinoom?
[Back]


- huisarts, deze doet het specifiek lichamelijk onderzoek en voelt aan de borst - radioloog, deze doet aanvullende diagnostiek door middel van mammografie en echografie - patholoog, deze doet ook aanvullende diagnostiek door middel van een cytologische punctie/dikkenaaldbiopsie - deze aanvullende diagnostiek wordt 'triple diagnostiek' genoemd - chirurg, deze kan een biopt nemen - oncoloog

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

8 Diagnostiek bij Oncologie - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first

You may also like

8 Diagnostiek bij Oncologie - Details

Levels:

Questions:

29 questions
🇳🇱🇳🇱
Welke artsen zijn betrokken bij het diagnostisch proces van een mammacarcinoom?
- huisarts, deze doet het specifiek lichamelijk onderzoek en voelt aan de borst - radioloog, deze doet aanvullende diagnostiek door middel van mammografie en echografie - patholoog, deze doet ook aanvullende diagnostiek door middel van een cytologische punctie/dikkenaaldbiopsie - deze aanvullende diagnostiek wordt 'triple diagnostiek' genoemd - chirurg, deze kan een biopt nemen - oncoloog
Welke soort "foto's" kan een radioloog allemaal maken?
- Röntgenfoto - Echografie/ultrasound - CT-scan - MRI-scan
Hoe werkt een röntgenfoto?
- röntgenstraling gaat door de patiënt heen - het geeft een goed beeld van botten, maar niet van weke delen - wordt bij voorkeur in twee richtingen loodrecht op elkaar gemaakt om de ruimtelijkheid van de structuur te bepalen en het probleem van overprojecties (schaduwbeeld) te bestrijden - (gering) risico door ioniserende straling - vier verschillende densiteiten: wit = bot/metaal/contrastvloeistof; zwart = lucht; donkergrijs = vet; lichtgrijs = weke delen (spier/lever)
Hoe werkt een echografie/ultrasound?
- Geluidsgolven die door bepaalde weefsels meer of minder worden teruggekaatst - Geluidsgolven met hoge frequentie, voor mensen niet hoorbaar (20 kHz en 800 MHz) - Veel gebruikt in verloskunde en cardiologie - Vaak bij onderzoeken van lever, schildklier, mamma en bijvoorbeeld vergrote klieren - Niet pijnlijk, niet ioniserende straling, makkelijk onderzoek - Niet goed reproduceerbaar onderzoek vanwege continu beweging - voordeel: geen ioniserende straling - nadeel: afhankelijk van degene die onderzoek uitvoert, plaatjes moeilijk te reproduceren
Hoe werkt een CT-scan?
- Röntgenbuis draait om de patiënt - Met behulp van computer reconstructie wordt een dwarsdoorsnede gemaakt
Hoe werkt een MRI-scan?
- Met een magneet wordt het magnetisch veld van waterstofkernen gericht - Met behulp van een radiogolf worden de kernen ‘aangeslagen’ - Bij het terugvallen naar de grondtoestand wordt een signaal uitgezonden - Met behulp van een computerberekening wordt vastgesteld hoeveel waterstofkernen ergens zitten - Hier wordt een plaatje van gemaakt - Nadeel MRI maakt heel veel geluid, vandaar oordoppen of koptelefoon met muziek - MRI is heel gevoelig voor skeletafwijkingen (kniegewricht) en hersenmetastasen
Wat is een botscan/botscintigrafie?
Tc-HDP, activiteit osteoblasten (technetium met fosfaat ingespoten) (nucleaire geneeskunde) Indicaties: - Screening botmetastasen, pijnklachten - Metabool, bijvoorbeeld hypercalciaemie - M. Paget, osteoid osteoom - Fractuur, degeneratieve aandoeningen - Osteomyelitis, loslating prothese (3F) Bij oudere mensen is slijtage zichtbaar, hier zie je meer verkleuring
Wat is het verschil tussen röntgenstraling en radioactieve straling?
- Radiologie: meestal anatomische afbeelding, apparaat zendt bepaalde straling uit - Nucleaire geneeskunde: afbeelding functie van orgaan, orgaan straalt uit na toediening isotoop zoals technetium en daarvan wordt een afbeelding gemaakt - Laatste tijd steeds meet PET/CT - Isotopen: atomen van hetzelfde chemische element dus met hetzelfde aantal protonen waarin het aantal neutronen verschilt
Waaruit ontstaat kanker?
- Het ontstaat uit 1 cel en ontwikkelt zich tot een massa van grammen tumorweefsel - Ergens dan krijgt de patiënt symptomen, bezoekt hij/zij een arts en wordt de diagnose gesteld - Tumor niet eerder symptomatisch dan bij een massa van 1 gram (een omvang van 1 cm3) - Een dergelijke tumor bevat 109 cellen en bevindt zich dan, op driekwart van de tijd tussen het ontstaan (1 cel) en de dood (1012 cellen) - Een tijdpad van meer dan 5 jaar - Bij meer dan 40% van de patiënten genezing met locoregionale behandeling mogelijk is - Dit betekent dat in een aantal patiënten een klinische manifeste tumor nog niet gemetastaseerd is
Wat is van groot belang bij het diagnosticeren van kanker?
- Goede algemene anamnese - Een compleet lichamelijk onderzoek - Kennis van (herkennen van) symptomen - Vragen naar gewoonten, familie, sociale omstandigheden - Beroep - Noxen - En een aanvullend onderzoek
Welke bevolkingsonderzoeken zijn er?
- Mammacarcinoom (vrouwen vanaf 50 jaar, elke 2 jaar) - Cervixcarcinoom (vrouwen vanaf 30 jaar, elke 5 jaar) - Darmcarcinoom (vrouwen en mannen vanaf 55 jaar, elke 2 jaar) - Prostaat geen bevolkingsonderzoek
Welke differentiaaldiagnose zijn er van mammacarcinoom?
Benigne: - mastopathie - cyste - fibroadenoom maligne: - carcinoom
Wat is belangrijk bij de anamnese van mammacarcinoom?
- Leeftijd vrouw, menstruatie/overgang - Pijnlijk/niet pijnlijk - Duur klachten - Uitvloed tepel (helder/bloed) Risicofactoren: - Familieanamnese - Eerder carcinoom borst/ander carcinoom - Anderen
Wat is belangrijk bij het lichamelijk onderzoek bij mammacarcinoom?
Inspectie: - Huid - Tepelintrekking - Verschil borst (links/rechts) Palpatie: - Glad - Elastisch - Los van onderlaag - Lymfeklieren
Welke beeldvormende onderzoeken kun je doen bij mammacarcinoom?
- Echografie - Mammografie - CT-Scan - MRI-scan pathologisch onderzoek: - punctie (biopsie) aanvullende diagnostiek: - sentinel node/poortwachter
Wat is radioactieve straling?
- Radioactiviteit: (in)stabiele kernen - Radioactiviteit wordt uitgedrukt in becquerel (Bq). Als er van een stof, 1 atoom per seconde vervalt (desintegreert) is die stof een radioactieve bron (stralingsbron) met een sterkte van 1 becquerel - Halfwaardetijd, elke stof heeft een vaste halfwaardetijd (van een paar uur tot jaren)
Wat is halfwaardetijd bij radioactieve straling?
- Tijd die nodig is om de helft van de radioactieve stof te laten vervallen - Tijd waarna van een oorspronkelijke hoeveelheid stof nog precies de helft over is In nucleaire geneeskunde: - Korte halveringstijd - Technetium = 6 uur - Radon = 3,8 dagen - Jodium = 8 dagen - Cesium = 9,7 dagen - Cesium-134 = 2 jaar - Kobalt = 5,3 jaar
Wat kunnen bijwerkingen zijn van radioactieve straling?
- In korte tijd veel straling -> deterministische effecten -> orgaanfalen, bijvoorbeeld haaruitval, tekort aan witte bloedcellen of afsterven van maagdarmslijmvlies - In langere tijd weinig straling -> stochastische effecten -> DNA-schade -> kanker of aangeboren afwijkingen
Wat is sievert?
- De sievert (Sv) = de equivalente dosis ioniserende straling waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld, en is gelijk aan 1 J/kg - De natuurlijke achtergrondstraling = 2,5 miliSv/jaar - In Fukushima Japan in 2011 400miliSv/uur - Toegestaan 2 keer CT-scan per jaar per persoon in verband met de straling - Achtergrondstraling 2,5 miliSv per jaar - Vlucht USA/skivakantie 0,04 miliSv - Thoraxfoto 0,04 miliSv - Longperfusiescintigrafie 1,1 miliSv - Schildklierscintigrafie 4,4 miliSv - PET-scan 6 miliSv - CT-thorax 5,5 miliSv - CT-abdomen 11 miliSv - Coronairangiografie 6,9 miliSc
Wat is het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige radioactieve stoffen
- Natuurlijke radioactieve stoffen hebben of een heel lange halfwaardetijd of worden constant aangemaakt, bijvoorbeeld 235U (uranium) of 40K (potassium) - Kunstmatige radioactieve stoffen komen van nature niet voor en worden gemaakt in bijvoorbeeld een reactor( in Nederland in Petten), bijvoorbeeld 99mTc (technetium)
Wat is Technetium-99?
- Een radioactieve isotoop van technetium - Een metastabiel nucleair isomeer van technetium-99 - Komt slechts sporadisch voor op aarde - In de nucleaire geneeskunde als radioactieve tracer in het lichaam (volgen via een gammacamera) - Het voldoende energetische gammastraling uitzendt - De korte halfwaardetijd van ongeveer 6 uur
Wat is radiologie?
- De radiologische diagnostiek, ook wel ‘diagnostic imaging’ genoemd, is het vakgebied dat zich richt op al die diagnostische activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van afbeeldingstechnieken - Vroeger alleen röntgenstraling gebruikt, maar tegenwoordig in toenemende mate ook ultrageluid en magnetische resonantie
Wat is de techniek van nucleaire geneeskunde?
- Hotlab/farmacon (die specifiek is voor een orgaan) + radioactieve stof (meestal 99mTc) = radiofarmacon - Bijvoorbeeld Tc-HDP (botscan), Tc-MAA (longperfusie), Tc-DMSA (nier), Tc (MIBI (hart), etc. - Meest gebruikt 99mTc, halfwaardetijd 6 uur - Laatste tijd forse toename gebruik 18FDG (radioactieve suiker/glucose) - Radioactieve stof toedienen met behulp van intra-veneuze injectie of capsule - Labelen leuko’s/ery’s (leukocyten)
Wat is de BI-RADS classificatie?
- 0: incomplete - 1: negative - 2: benign finding(s) - 3: probably benign - 4: suspicious abnormality - 5: Highly suggestive of malignancy - 6: known biopsy – proven malignancy
Wat is sentinel node scintigrafie?
- Met behulp van Tc-nanocolloid rondom tumor, afgevoerd door lymfebaan - Op OK ook patent-blue toedienen - Op OK met behulp van gamma-probe zoeken Indicaties: - Mamma < 3cm zonder verdenking lymfekliermeta’s, voor lymfekliertoilet (Poortwachter wordt altijd weggehaald, dan onderzoek, is het negatief dan wordt nog extra bestraald of lymfkliertoilet) - Voor neo-adjuvant chemotherapie
Hoe verloopt de diagnostiek bij gemetastaseerd mammacarcinoom?
- Echo: levermetastasen - CT-scan: lever/longmetastasen - Botscan: botmetastasen - MRI: uitbreiding eventuele botmetastasen - EF bepaling (hartfunctie bepaling): van belang bij sommige therapieën
Wat is een PET scan?
- Positron Emissie Tomografie - De nieuwste nucleaire beeldvormende techniek - Intra-veneus glucose met radioactieve fluor-18 isotoop (dit radiofarmacon heet F-18 FDG) - Dit isotoop vervalt naar een stabielere toestand, waarbij het een positron uitzendt - Positron en elektron zijn elkaars antideeltje (even grote massa, maar tegengestelde lading) - Het positron botst in het lichaam van de patiënt vroeg of laat tegen een elektron - Als twee antideeltjes botsen kan annihileren (= vernietiging na samengaan) plaatsvinden - Met behulp van 18F-fluordeoxyglucose (FDG) opgenomen in tumoren en ontstekingen
Wat zijn de indicaties van een PET scan?
- Stadiering NSCLC voor mediastinoscopie - Stadiering lymfoom/melanoom/hoofd-hals carcinoom - Unkown primary - Verdenking recidief bij stijgende tumormarkers - Controle therapie bij lymfomen
Wat zijn de voordelen van een PET/CT scan samen?
- Lokalisatie PET-afwijkingen preciezer - Activiteit van CT-afwijkingen - Minder fout-positieve PET-afwijkingen