SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Anatomie


🇨🇿
In Czech
Created:


Public
Created by:
Medik Zdenda


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Mezi aa. pancreaticoduodenales superiores (posteriores et anteriores) et aa. pancreaticoduodenales inferiores (posteriores et anteriores)
[Back]


Anastomóza Rio Branco

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
TypingTyping only mode

Anatomie - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Anatomie - Details

Levels:

Questions:

58 questions
🇨🇿🇨🇿
Od Th3 po Th12
Rozsah aorta thoracica
V. jugularis interna, v. subclavia
V. brachiocephalica vzniká z
3 cm za pravým okrajem manubria sterni
Rozsah v. brachiocephalica dextra
Rete venosum dorsale manus
Povrchové žíly tvoří na hřbetu ruky
Rete carpi dorsale
Hluboké žíly na hřbetu ruky tvoří
V. cephalica v. basilica
Odtoky z rete venosum dorsale manus
Dorsální straně předloktí a vstupuje do v. cephalica
V. cephalica accessoria se nachází na
V. mediana cubiti
Spojka obou povrchových žil v loketní krajině je
Že nemají chlopně, proto jsou důležitou součástí kavokaválních anastomóz
Významnou charakteristickou vlastností v. azygos et hemiazygos je
Spojky mezi v. cava superior et inferior
Co jsou kavokavální anastomózy
Plexus venosi vertebrales interni et externi
Žíly páteřní rozdělujeme na
Ligamentum teres hepatis
Obliterovaná v. umbilicalis tvoří
V. sacralis mediana a vv. sacrales laterales
Plexus venosus sacralis je tvořen z