SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Blodgas transport


🇬🇧
In English
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 10

[Front]


Hvad er: Iltpuls? fHVs? CaO2 og CvO2?
[Back]


Iltpuls - hvor meget ilt der kommer rundt pr slag. fHVs - pulsen (antal slag) og ml pr minut. CaO2 og CvO2 - ilt der kommer frem og ilten som kommer tilbage til lungerne. (Q = liter blod vi pumper pr minut).
Iltpuls - hvor meget ilt der kommer rundt pr slag.
fHVs - pulsen (antal slag) og ml pr minut.
CaO2 og CvO2 - ilt der kommer frem og ilten som kommer tilbage til lungerne.
(Q = liter blod vi pumper pr minut).

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Course needs 15 questions

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Specific modes

Learn with flashcards
Complete the sentence
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Blodgas transport - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Blodgas transport - Details

Levels:

Questions:

10 questions
🇬🇧🇬🇧
Hvad er: Iltpuls? fHVs? CaO2 og CvO2?
Iltpuls - hvor meget ilt der kommer rundt pr slag. fHVs - pulsen (antal slag) og ml pr minut. CaO2 og CvO2 - ilt der kommer frem og ilten som kommer tilbage til lungerne. (Q = liter blod vi pumper pr minut).
Forklar T-state og R-state, hvilke fordele er der?
T-state -> den der sker når vi har lidt ilt tilstede. Den er dårlig til at binde ilt - lav affinitte. R-state -> når der kommer mere ilt, "svinger" man over til R-state hvor der er en højere affinitet. Dette giver en S-formet kurvet. Dette er godt fordi: - højere mætning ved loading - forskydes mod højre. - unloader ved højere partialtryk (afgiver lettere pga lav affinitet).
Hvodan kan sigmoid kurven flyttes? Hvilke fordele er der?
Det kan påvirkes af temperatur, tryk og pH. (Når temperaturen stiger, eller H+ koncentrationen stiger (pH falder) eller CO2 stiger, så rykker kurven mod højre). Phosphat - forskyder mod højre, da de binder til hæmo og nedsænker affiniteten. Stabiliserer t-state. Mod højre - bedre til at aflevere ilt. Mod venstre - bedre til at optage ilt.
Hvorfor klarer karper sig i meget iltfattigt vand og hvorfor har ørreden større iltforbrug?
Karpens hæmo har en høj iltmætning ned til meget lave værdier af PO2 (høj iltaffinitet). Ørredens ilt afleveres ved et højere partialtryk grundet den lave affinitet, hvorved der opretholdes et større iltforbrug (hvis kapillærtætheden er den samme). (Højtflyvende gæs har høj iltaffinitet (her er også iltfattigt).
Hvad sker der med CO2 transporten, når der fjernes protoner?
Så dannes der mere HCO3- (mængden af CO2 falder), da ligningen forskydes mod højre. (Her kommer bufferne ind og sørger for ligevægt, så pH stabiliseres, ved at binde H+). Buffer kan f.eks. være hæmoG, plasmaproteiner eller fosfater. Koncentrationen af CO2 stiger mindre og mindre (men bliver ved med at stige), når PCO2 stiger i blodet.
Hvad sker der med CO2? Bohr effekten? Haldane effekten?
Det meste omdannes til kulsyre og så til bicarbonat, der transporteres i plasme. Bohr effekten: Binding af H+ og CO til Hb (fald i pH) -> mindre O2 affinitet -> unloading af O2. Sker ofte i vævet. Haldane effekten: Binding af O2 til Hb -> mindre H+ og CO2 affinitet -> unloading af H+ og CO2. Sker ofte i lungerne. Figuren:Ved deoxidering, kan flere protoner bindes til hæmoglobin, hvorved proton-koncentrationen falder, hvorved funktionen nederst går mod højre og danner flere protoner samt bicarbonat.
Hvordan regulerer vi vores ventilation? Hvad er vigtigst for henholdsvis luftåndere og vandåndere?
I hjernen har vi en pontine respiratory group (PRG), samt en ventral RG og en dorsal RG. Derudover har vi også den forlængede marv (medulla oblongata), som er den nederste del af hjernestammen. Den går nedadtil over i rygmarven. Herinde har vi pre-bötzinger komplekset, hvor rytmen opstår. Rytmen aktiverer respirationsmusklerne. Rytme-grneratoren påvirkes ad kemoreceptorer og af højere hjernecentre. Stigning af CO2 og faldning i pH og O2 øger raten og dybden af ventilalionen. For luftåndere er CO2 vigtigst, for vandåndere er det O2.
Syre / base balance. Hvad er den normale pH for det arterielle blod? Hvad kaldes det når der er lavere pH eller højere? Hvilke komplikationer kan det medfører?
Den normale pH for det arterielle blod: 7,35 Hvad kaldes det når der er lavere pH eller højere: Lavere = acidosis, højere=alkalosis. Hvilke komplikationer kan det medfører: - konformations ændringer i protein strukturer. - ændringer i excitabiliteten af neuroner (egenskab ved en celle, der gør den kan reagere på stimulering ved hurtige ændringer i membranpotentiale dannet ved ionstrømme. - ændringer i kalium balancen. - ændringer i hjertets rytme - vasodilation, blodkarene dilaterer - de glatte muskulaturer slapper af og udvider sig - blodflow stiger.
Hvordan hænger syre/base og temperatur sammen?
PH ændres i takt med temperaturen, men da pK både påvirkes af pH og temperatur stabiliseres den derved. Levende organismer regulerer deres blods pH til en konstant relativ alkalinitet, så den er konstant højere end den neutrale pH ved temperaturen.
Reaktionsligningerne for CO2 i vand? Hvilket enzym katalyserer det og hvor findes det?
CO2+H2O = H2CO3 = H+ + HCO3. Kulsyre = bikarbonat. Carbonanhydrase (kulsyreanhydrase), som findes i de røde blodlegemer, gastrisk slimhinde, bugspytkirtelceller og nyretubuli.