SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

English 2AJ111


🇨🇿  »  🇬🇧
Learn English From Czech
Created:


Public


4 / 5  (2 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇨🇿


získat
🇬🇧


acquire

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

English 2AJ111 - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


English 2AJ111 - Details

Levels:

Questions:

253 questions
🇨🇿🇬🇧
Získat
Acquire
Pobočka
Branch
Vtorhnout
Brake into an area
Rozšířit svůj sortiment
Broaden your product range
Společný rys
Class example
Schůze
Come up with an idea
Konkurenční trh
Competitive market
Korporace
Corporation
Lhůta
Deadline
Úpadek
Decline
Diskontovat
Discounted
Elektrospotřebič
Electrical appliance
Říše
Empire
Podnikatel
Entrepreneur
Zakladatel
Founder
Pohled
Insight
Spuštění produktu
Launch a product
Vůdcovství
Leadership
Ztratit zvyk
Lose custom
Zachovat kvalitu
Maintain quality
Fúze
Merger
Hypotéka
Mortgage
Novinka
Novelty
Na pozadí vzácného úspěchu
On the back of a precious success
Prodejna
Outlet
Soukromý investor
Private investor
Ziskový
Profitable
Recenze
Recall
Rekordní zisky
Record profits
Prodejní místo
Selling point
Velkolepý růst
Spectacular growth
Pouštět
Start up
Státní podnik
State owned enterprise
Uvíznout na problémů
Stuck on a problem
Nevyhovující
Substandard
Obchodní společnost
Trading company
Otáčet společnost kolem
Turn a company around
Audit na
Audit to
Směs
Blend
Součást
Component
Padělek
Counterfeit
Korupce
Corruption
Šířit
Distribute
Vydržet
Hold up
Vlastní výroba
In-house production
Průmyslové akce
Industrial action
Mzdové náklady
Labour costs
Licence
License
Životnost
Lifespan
Logo
Logo
Outsource
Outsource
Výrobní závod
Production plant
Odložit
Put off
Zvýšit produktivitu
Raise productivity
Krájet
Shred
Úder
Strike
DPH
Vat
Plánovač stěn
Wall planner
Vyvést
Withdraw
Požádat o práci
Apply for a job
Lepší bezpečí než líto
Better safe than sorry
Bonus
Bonus
Vybudovat dobrý vztah
Build a good relationship
Jasně definovaná role
Clearly defined role
Pokročilé technologie
Cutting edge technology
Demonstrece
Demonstration
Rodinné závazky
Family commitments
Přiřadit čas
Fix a time
Zdraví a bezpečnost
Health and safety
Uchazeč
Jobseeker
Držet krok s dobou
Keep up with the times
Dodržet termín
Meet deadline
Nic se neodvážil nic nezískal
Nothing ventured nothing gained
Příležitosti pro propagaci
Opportunities for promotion
Balíček
Package
Podporovat růst
Promote growth
Nastavit
Set up
Domluvit schůzku
Set up a meeting
Zástupce zaměstnanců
Staff representative
Standardní postup
Standard procedury
Strategie
Strategy
Podpůrný
Supportive
Vzit vážné riziko
Take a serious risk
Přijmout výzvu
Take on a challenge
Řízený cílem
Target driven
Tvrdý
Tough
Široký řad
Wide range
Upravit
Adjust