SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Frázová slovesa


🇨🇿  »  🇬🇧
Learn English From Czech
Created:


Public


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇨🇿


pokračuj
🇬🇧


go on

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Frázová slovesa - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Frázová slovesa - Details

Levels:

Questions:

105 questions
🇨🇿🇬🇧
Go on
Pokračuj
Carry out
Vykonat, provádět
Set up
Založit, nastavit
Pick up
Vyzvednout, zvednout
Jít ven
Go out
Go out
Jít ven
Go back
Vrátit se, jít zpět
Come back
Vrať se, přijď zpátky
Point out
Poukázat na to
Zjistit
Find out
Find out
Zjistit
Přijít
Come up
Come up
Přijít
Make up
Vymýšlejte, tvoří
Převzít
Take over
Take over
Převzít
Vyjít
Come out
Come out
Vyjít
Come in
Vstupte, přijít, pojď sem
Go down
Jít dolů, klesat
Work out
Cvičení, zacvičit, trénink
Set out
Stanoveno, vytaženo
Take up
Vzít, zaujmout
Get back
Vrátit se, dostat se zpět
Sednout
Sit down
Sit down
Sednout
Turn out
Dopadnout, vyjet
Take on
Vzít, vzít na
Vzdát se
Give up
Give up
Vzdát se
Get up
Vstávej, zvedni se
Look up
Vzhlédnout, nahlédněte, vyhledat
Pokračovat
Carry on
Carry on
Pokračovat
Go up
Jít nahoru
Get out
Dostat ven, zmizni, vystoupit
Take out
Vyndat, vzít ven
Come down
Pojď dolů, sestoupit
Put down
Položit, dát dolů, položit
Put up
Postavit, vyvěsit, dát
Turn up
Zesílit, zase nahoru, otočit
Nastoupit
Get on
Get on
Nastoupit
Bring up
Vychovat, vychovávat
Bring in
Přinést, přinést v
Look back
Ohlédnout se, ohlédni se zpět
Look down
Podívej se dolů
Přinést zpět
Bring back
Bring back
Přinést zpět
Break down
Zhroutit se, rozbít, prolomit
Take off
Vzlétnout, odjeď
Go off
Jít pryč,
Bring about
Přinést,přivodit, způsobit
Go in
Vstoupit, jít dovnitř
Vyrazit
Set off
Set off
Vyrazit
Put out
Uhasit, dát ven
Look out
Dívat se, pozor
Vzít zpět
Take back
Take back
Vzít zpět
Hold up
Zvednout, držet
Get down
K zemi, dolů, dostat dolů