SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

het oplettende brein


🇬🇧
In English
Created:


Public
Created by:
Daphne Meijer


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Aandacht
[Back]


Proces waardoor bepaalde informatie wordt geselecteerd voor verdere verwerking, en andere informatie niet

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Complete the sentence
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

het oplettende brein - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


het oplettende brein - Details

Levels:

Questions:

33 questions
🇬🇧🇬🇧
Aandacht
Proces waardoor bepaalde informatie wordt geselecteerd voor verdere verwerking, en andere informatie niet
Onopzettelijke blindheid
Onvermogen zich bewust te zijn van een visuele stimulus, doordat aandacht ervan afgeleid wordt
Veranderblindheid
Onvermogen om het verschijnen of verdwijnen van objecten op twee wisselende afbeeldingen op te merken
Saillant
Elk aspect van een stimulus dat, om welke reden dan ook, opvalt
Richten
Verplaatsen van aandacht van een locatie naar een andere
Covert richten
Verplaatsen van aandacht van een locatie naar een andere, zonder de ogen of het lichaam te bewegen
Overt richten
Verplaatsen van aandacht in combinatie met beweging van ogen of lichaam
Inhibitie van terugkeer
Vertraging van reactietijd die te maken heeft met het teruggaan naar een locatie die eerder de aandacht had
Exogeen richten
Aandacht die extern wordt gestuurd, door een stimulus
Endogeen richten
Aandacht die wordt gestuurd door de doelen van de waarnemer
Visueel zoeken
Vaststellen van aan- of afwezigheid van een specifiek object in een reeks van afleidende objecten
Attentional blink
Onvermogen om een stimulus waar te nemen als die snel na een andere stimulus verschijnt
Lateraal intrapariëtaal gebied (LIP)
Bevat neuronen die reageren op saillante stimuli in de omgeving en die worden gebruikt voor het plannen van oogbewegingen
Saccade
Snelle, ballistische (kogelbaan) oogbeweging
Saillantiemodel
Ruimtelijk overzicht van de meest relevante stimuli in de omgeving
Afstemmen
Aanpassen van ruimtelijke coördinaten, zodat ze overeenkomen met een ander coördinatenstelsel
Frontaal oogveld (FEF)
) Deel van de frontaalkwabben dat verantwoordelijk is voor oogbewegingen
Halfzijdig neglect
Onvermogen om de aandacht te richten op stimuli aan de tegenovergestelde zijde van een hersen lesie
Pseudoneglect
Overmatige aandacht voor de linkerzijde in hersenen zonder lesies
Fenomenaal bewustzijn
Het ‘rauwe’ gevoel van een gewaarwording, de inhoud van bewustzijn
Toegankelijk bewustzijn
Vermogen om verslag te doen van de inhoud van bewustzijn
Pop-out
Vermogen een object te ontdekken tussen afleidende objecten in situaties waarin het aantal afleidingen onbelangrijk is
Denkbeeldige conjuncties
Ties Situatie waarin visuele kenmerken van twee verschillende objecten onterecht worden waargenomen als behorend tot één object
Vroege selectie
Aandachtstheorie volgens welke informatie wordt geselecteerd volgens waarneembare eigenschappen
Late selectie
Aandachtstheorie volgens welke alle binnenkomende informatie wordt verwerkt tot een betekenisvol (semantisch) niveau, voorafgaand aan verdere verwerking
Negatieve priming
Als een genegeerd object plotseling het object wordt dat aandacht krijgt, zijn proefpersonen langzamer in hun verwerking ervan
Extinctie
In de context van aandacht verwijst dit naar onbewustheid van een stimulus in aanwezigheid van andere stimuli die om de aandacht vragen
Syndroom van Balint
Ernstig probleem met ruimtelijke verwerking, normaalgesproken als gevolg van bilaterale lesies van de pariëtaalkwab
Simultanagnosie
Onvermogen meer dan een object tegelijk waar te nemen
Lijnbisectie
Taak waarbij het middelpunt van een lijn aangewezen moet worden
Wegstreepstaak
Variant op het visuele zoekparadigma waarbij de patiënt moet zoeken naar objecten in een reeks en deze moet doorstrepen als ze gevonden zijn
Egocentrische ruimte
Overzicht met aanduidingen ten opzichte van het lichaam
Allocentrische ruimte
Overzicht met aanduidingen van objecten en plaatsen ten opzichte van elkaar