SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

3MA114


🇨🇿
In Czech
Created:


Public
Created by:
Shirii


4.61 / 5  (38 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Když osoba říká jednu věc, ale její řeč těla naznačuje něco docela jiného, odesílá ____________.
[Back]


a) smíšenou zprávu

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

3MA114 - Leaderboard

305 users have completed this course

XPStreak
1
Samson Koudelka
Samson Koudelka8930
2
Severe Mosquito
Severe Mosquito1130
3
David Šprincl
David Šprincl800
4
Jakub Kašpárek
Jakub Kašpárek350
5
Oliver Hardy
Oliver Hardy340


3MA114 - Details

Levels:

Questions:

225 questions
🇨🇿🇨🇿
Které z následujících charakteristik by při plánování měly mít cíle a úkoly?
B) Realistické, kterých je možno dosáhnout, i když stále náročné
Organizační schéma je nejužitečnější pro ____________.
C) zobrazení stanovených vztahů podřízenosti
Plánování je nejlépe popsáno jako proces _________ a_________.
(d) stanovování cílů; rozhodování o tom, jak je dosáhnout
Když manažeři v procesu plánování používají benchmarking, obvykle se pokoušejí _________.
(b) identifikovat osvědčené postupy používané jinými subjekty
Které prohlášení o vztahu spokojenosti a pracovního výkonu je na základě výzkumu nejpřesnější?
(c) Produktivní zaměstnanec, dobře odměněný za výkon, bude i spokojený zaměstnanec.
Pokud se někdo dopustí toho, co Hofstede nazývá „ekologickým klamem“, o co se pravděpodobně jedná?
(b) O předpoklad, že všichni členové kultury vyhovují obecně rozšířenému stereotypu.
Proces plánování není dokončen, dokud _________.
(c) plány nejsou implementovány a výsledky vyhodnoceny
Základní úlohou skunkworks je __________.
B) poskytovat volný prostor, kde lidé společně pracují na dosažení inovací