SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Mandarin 1


🇬🇧
In English
Created:


Public
Created by:
Instrument


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


I basically didn't eat
[Back]


Woh ji1hu1 shi bu4 chi1fan4 de

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
TypingTyping only mode

Mandarin 1 - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Mandarin 1 - Details

Levels:

Questions:

58 questions
🇬🇧🇬🇧
I basically didn't eat
Woh ji1hu1 shi bu4 chi1fan4 de
Almost every....
Ji1hu1 mei3ge.......
Literally/Virtually anyone can.....
Ji1hu1 ren4he2 ren2 dou1 ke3yi2
I nearly/almost forgot
Woh ji1hu1 wangji le
See him asap
Ke3yi3 jin3kuai4 kan4 ta1
A brand
Pin3pai2
That time...
Dang1shi2
We can only...
Women zhi3 neng2gou4
To persuade
Shuo1fu2
Classics
Jing1dian3
Rap music
Shuo1chang4 yin1yue4
Volume
Yin1liang4
Author
Zuo4jia1
Optimistic
Ler4guan1
Pessimisitic
Bei1guan1
Illegal
Fei1fa3
Formula
Pei4fang1
Ideas
Sir1xiang3
To express
Biao3da2
Keep lookout
Liu2yi4 liu2yi4
Meaning
Yi4yi4
A volunteer
Zhi4yuan4zhe3
I actually did it
Woh jing4ran2 zuo le
She actually agreed!
Ta jing4ran2 hai2 da1ying le
Settings
She4zhi4
Harm our relationship
Shang1hai4 women de guan1xi4
Easy to learn
Rongyi xuexi
Software
Ruan3jian4
Invaluable
Ke3gui4
To inspire
Shou4yi4
Feedback
Hui2kui4
Finally....
Zhong1yu2
Veteran
Guo4lai2ren2
To judge
Pan4duan4
Very friendly
Feichang you3shan4
Why are you staying here?
Ni weishenmne hui dai4 zai zheli ne?
BA course
Ben3ke1
MA course
Shuo4shi4