SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Sinapses


🇬🇧
In English
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)



» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


JONŲ KONCENTRACIJOS ABIPUS MEMBRANOS (Kiek kurioj vietoj)
[Back]


Daugiausia neurono viduje yra K

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Complete the sentence
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Sinapses - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Sinapses - Details

Levels:

Questions:

33 questions
🇬🇧🇬🇧
JONŲ PERNEŠĖJAI/TRANSPORTERIAI
Sudaro jonų gradientą ir galimybę atsirasti membranos potencialui (-70mV)
JONŲ KANALAS
Joninis kanalas susideda iš subvienetų • Subvienetas sudarytas iš keletos transmembraninių α spiralių
Jonų judėjimą per membraną apsprendžia dvi jėgos:
Cheminė (koncentracijų skirtumas) • Elektrinė (potencialas abipus membranos)
RAMYBĖS POTENCIALAS
Ramybėje neurono membrana labiausiai laidi K+, todėl ramybės Vm artimas K+ pusiausvyros potencialui
Depoliarizacija
Is minus i plius
Hyperpoliarizacija
Is plius i minus
Repoliarizacija
Grizta i normalu
JONINIŲ KANALŲ ATSIDARYMAS
• Joninių kanalų atsidarymas binarinis, aprašomas tikimybe • Svarbi kanalo savybė – laidumas (g, S) • Kanalų atsidarymas leidžia jonams judėti per membraną, o tai sukelia srovę
Kanalu valdymo tipai
Tiesiniai ir itampos valdomi
ĮTAMPOS SENSORIUS
• Viena iš α grandinių yra įkrauta teigiamai • Keičiantis memranos potencialui įtampos sensorius juda membranos atžvilgiu • Judėdamas įtampos sensorius atidaro/uždaro jonų kanalo „vartus“
NA+ KANALŲ KINETIKA
Na+ kanalams būdinga greita aktyvacija ir trumpas aktyvumas
ĮTAMPOS VALDOMŲ K+ KANALŲ KINETIKA
• Įtampai jautriems K+ kanalams būdinga lėtesnė aktyvacija ir ilgas aktyvumas
NA+ KANALŲ INAKTYVACIJA
Įtampai jautriems Na+ kanalams būdinga inaktyvacija • Kanalai deinaktyvuojasi grįžus į ramybės Vm (-70mV)
VEIKIMO POTENCIALO GENERAVIMAS
Membranos depoliarizavimas atidaro Na+ kanalus. Teigiamas grįžtamas ryšys, membrana depoliarizuojama • Na+ kanalai inaktyvuojasi, aktyvuojasi K+ kanalai • K+ kanalų aktyvavimas repoliarizuoja membranos potencialą • Vm hyperpoliarizuojamas dėl lėtos K+ kanalų inaktyvacijos
VP slenkstis
Vm vertė kai membranos potencialo kitimo pagreitis didžiausias
REFRAKTERINIS PERIODAS
• Dėl Na+ kanalų inaktyvacijos, kuri trunka >5ms, kito VP sugeneruoti nebegalima • Šis laiko tarpas, kai Na+ kanalai inaktyvuoti, vadinamas refrakteriniu periodu
VEIKIMO POTENCIALO GENERAVIMO VIETA
Aksono pradinis segmentas (axon initial segment) • Šioje vietoje didžiausias Na+ kanalų kiekis
MIELINAS
Tarpai tarp mielinio – ranvje sąsmaukos • Mieliną formuoja glijos ląstelės (oligodendrocitai ir Schwann ląstelės) • Sklidimas mielinizuotu aksonu – saltatorinis sklidimas • Esant mielinui ženkliai padidėja perdavimo greitis (100m/s)
SINAPSINIO PERDAVIMO MECHANIZMAS
Presinapsiniu neurono aksonu atkeliauja VP 2. VP atidaro įtampos valdomus Ca2+ kanalus presinapsinėje membranoje ir Ca2+ patenka į aksoną 3. Ca2+ patekimas į aksona sukelia neurotransmiterio pūslelės susiliejimą su presinapsine membrana ir neurotransmiterio išskyrimą į sinapsinį plyšį. Neurotransmiteris difuzijos būdu keliauja iki posinapsinės membranos 4. Neurotransmiteris pasiekęs posinapsinę membraną jungiasi su receptoriumi 5. Sukeliamas post-sinapsinį potencialas (PSP)
SINAPSINIS ŽADINIMAS
AMPA arba NMDA receptoriai (jonotropiniai) • Generuoja įeinančią (depoliarizuojančią) srovę • Sukelia žadinantį posinapsinį potencialą (EPSP) • Padidina neurono sužadinamumą, VP generavimą
AMPA
Laidus Na+ ir K+ Erev = 0mV Laidumas 5pS EPSP 1ms
NMDA
Laidus Na+, K+ ir Ca2+ Erev = 0mV Laidumas 50pS EPSP 100ms Nuo įtampos priklausomas Mg2+ blokas
SINAPSINIS SLOPINIMAS
Slopinančios sinapsės naudoja GABA (glicinas nugaros smegenyse) • GABAA ir GABAB receptoriai • Genereuoja išeinančią (hyperpoliarizuojančią) srovę • Sukelia slopinantį posinapsinį potencialą (IPSP) • Sumažina neurono sužadinamumą, VP generavimą
GABAA
Jonotropinis Laidus ClErev = -80mV Laidumas 10-30 pS IPSP greitas
GABAB
Metabotropinis Aktyvuoja Ca2+ valdomus K+ kanalus Erev = -80mV IPSP lėtas ir užvėlintas
SINAPSINIS PLASTIŠKUMAS
Presinapsinis arba posinapsinis • Trumpalaikis (short-term) (ms) arba ilgalaikis (long-term) (h) Trumpalaikis (short-term) (ms): • Palengvinimas (facilitation) • Depresija
„PALENGVINIMAS“ (FACILITATION)
Trumpalaikis • PSP didėja antro VP pasekoje jeigu prieš tai (< s) įvyko kitas VP • PSP didėjimas dėl Ca2+ akumuliacijos
DEPRESIJA
• Trumpalaikis • PSP mažėja antro VP pasekoje jeigu prieš tai (< s) įvyko kitas VP • PSP mažėjimas dėl sinapsinių vezikulių mažėjimo
ILGALAIKĖ (LONG-TERM) POTENCIACIJA
Vyksta tik kai kuriose sinapsėse • Vyksta tiek presinapsinėje tiek posinapsinėje dalyse • Potenciacija trunka labai ilgai (h, d) • Būtinas NMDA aktyvavimas (Ca2+ padidėjimas posinapsiniame neurone)
ILGALAIKĖ (LONG-TERM) DEPRESIJA
Depresija trunka labai ilgai (h, d) • Būtinas NMDA aktyvavimas (Ca2+ padidėjimas posinapsiniame neurone) • AMPA receptoriai pašalinami iš sinapsinio plyšio
SINAPSIŲ DINAMIKA
Trumplaikė (short-term) vyksta dėl Ca2+ sumacijos (palengvinimas) ir vezikulių išeikvojimo (depresija) • Ilgalaikė (long-term), Ca2+ valdomi molekuliniai procesai • Manoma, kad ilgalaikis plastiškumas prisideda prie atminties formavimo
ELEKTRINĖS SINAPSĖS
• Elektrinės sinapsės dar gadinamos plyšinėmis jungtimis (gap junctions) • Plyšinės jungtys sudarytos iš baltymų koneksinų • Būdingos besivystančiame nerviniame audinyje • Signalo perdavimas tiesioginis – elektrinis • Perdavimas gali būti abipusis