SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Sinapses


🇬🇧
In English
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


JONŲ KONCENTRACIJOS ABIPUS MEMBRANOS (Kiek kurioj vietoj)
[Back]


Daugiausia neurono viduje yra K

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Complete the sentence
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Sinapses - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Sinapses - Details

Levels:

Questions:

33 questions
🇬🇧🇬🇧
JONŲ PERNEŠĖJAI/TRANSPORTERIAI
Sudaro jonų gradientą ir galimybę atsirasti membranos potencialui (-70mV)
JONŲ KANALAS
Joninis kanalas susideda iš subvienetų • Subvienetas sudarytas iš keletos transmembraninių α spiralių
Jonų judėjimą per membraną apsprendžia dvi jėgos:
Cheminė (koncentracijų skirtumas) • Elektrinė (potencialas abipus membranos)
RAMYBĖS POTENCIALAS
Ramybėje neurono membrana labiausiai laidi K+, todėl ramybės Vm artimas K+ pusiausvyros potencialui
Depoliarizacija
Is minus i plius
Hyperpoliarizacija
Is plius i minus
Repoliarizacija
Grizta i normalu
JONINIŲ KANALŲ ATSIDARYMAS
• Joninių kanalų atsidarymas binarinis, aprašomas tikimybe • Svarbi kanalo savybė – laidumas (g, S) • Kanalų atsidarymas leidžia jonams judėti per membraną, o tai sukelia srovę
Kanalu valdymo tipai
Tiesiniai ir itampos valdomi
ĮTAMPOS SENSORIUS
• Viena iš α grandinių yra įkrauta teigiamai • Keičiantis memranos potencialui įtampos sensorius juda membranos atžvilgiu • Judėdamas įtampos sensorius atidaro/uždaro jonų kanalo „vartus“
NA+ KANALŲ KINETIKA
Na+ kanalams būdinga greita aktyvacija ir trumpas aktyvumas
ĮTAMPOS VALDOMŲ K+ KANALŲ KINETIKA
• Įtampai jautriems K+ kanalams būdinga lėtesnė aktyvacija ir ilgas aktyvumas
NA+ KANALŲ INAKTYVACIJA
Įtampai jautriems Na+ kanalams būdinga inaktyvacija • Kanalai deinaktyvuojasi grįžus į ramybės Vm (-70mV)
VEIKIMO POTENCIALO GENERAVIMAS
Membranos depoliarizavimas atidaro Na+ kanalus. Teigiamas grįžtamas ryšys, membrana depoliarizuojama • Na+ kanalai inaktyvuojasi, aktyvuojasi K+ kanalai • K+ kanalų aktyvavimas repoliarizuoja membranos potencialą • Vm hyperpoliarizuojamas dėl lėtos K+ kanalų inaktyvacijos
VP slenkstis
Vm vertė kai membranos potencialo kitimo pagreitis didžiausias
REFRAKTERINIS PERIODAS
• Dėl Na+ kanalų inaktyvacijos, kuri trunka >5ms, kito VP sugeneruoti nebegalima • Šis laiko tarpas, kai Na+ kanalai inaktyvuoti, vadinamas refrakteriniu periodu
VEIKIMO POTENCIALO GENERAVIMO VIETA
Aksono pradinis segmentas (axon initial segment) • Šioje vietoje didžiausias Na+ kanalų kiekis
MIELINAS
Tarpai tarp mielinio – ranvje sąsmaukos • Mieliną formuoja glijos ląstelės (oligodendrocitai ir Schwann ląstelės) • Sklidimas mielinizuotu aksonu – saltatorinis sklidimas • Esant mielinui ženkliai padidėja perdavimo greitis (100m/s)
SINAPSINIO PERDAVIMO MECHANIZMAS
Presinapsiniu neurono aksonu atkeliauja VP 2. VP atidaro įtampos valdomus Ca2+ kanalus presinapsinėje membranoje ir Ca2+ patenka į aksoną 3. Ca2+ patekimas į aksona sukelia neurotransmiterio pūslelės susiliejimą su presinapsine membrana ir neurotransmiterio išskyrimą į sinapsinį plyšį. Neurotransmiteris difuzijos būdu keliauja iki posinapsinės membranos 4. Neurotransmiteris pasiekęs posinapsinę membraną jungiasi su receptoriumi 5. Sukeliamas post-sinapsinį potencialas (PSP)
SINAPSINIS ŽADINIMAS
AMPA arba NMDA receptoriai (jonotropiniai) • Generuoja įeinančią (depoliarizuojančią) srovę • Sukelia žadinantį posinapsinį potencialą (EPSP) • Padidina neurono sužadinamumą, VP generavimą
AMPA
Laidus Na+ ir K+ Erev = 0mV Laidumas 5pS EPSP 1ms
NMDA
Laidus Na+, K+ ir Ca2+ Erev = 0mV Laidumas 50pS EPSP 100ms Nuo įtampos priklausomas Mg2+ blokas
SINAPSINIS SLOPINIMAS
Slopinančios sinapsės naudoja GABA (glicinas nugaros smegenyse) • GABAA ir GABAB receptoriai • Genereuoja išeinančią (hyperpoliarizuojančią) srovę • Sukelia slopinantį posinapsinį potencialą (IPSP) • Sumažina neurono sužadinamumą, VP generavimą
GABAA
Jonotropinis Laidus ClErev = -80mV Laidumas 10-30 pS IPSP greitas
GABAB
Metabotropinis Aktyvuoja Ca2+ valdomus K+ kanalus Erev = -80mV IPSP lėtas ir užvėlintas
SINAPSINIS PLASTIŠKUMAS
Presinapsinis arba posinapsinis • Trumpalaikis (short-term) (ms) arba ilgalaikis (long-term) (h) Trumpalaikis (short-term) (ms): • Palengvinimas (facilitation) • Depresija
„PALENGVINIMAS“ (FACILITATION)
Trumpalaikis • PSP didėja antro VP pasekoje jeigu prieš tai (< s) įvyko kitas VP • PSP didėjimas dėl Ca2+ akumuliacijos
DEPRESIJA
• Trumpalaikis • PSP mažėja antro VP pasekoje jeigu prieš tai (< s) įvyko kitas VP • PSP mažėjimas dėl sinapsinių vezikulių mažėjimo
ILGALAIKĖ (LONG-TERM) POTENCIACIJA
Vyksta tik kai kuriose sinapsėse • Vyksta tiek presinapsinėje tiek posinapsinėje dalyse • Potenciacija trunka labai ilgai (h, d) • Būtinas NMDA aktyvavimas (Ca2+ padidėjimas posinapsiniame neurone)
ILGALAIKĖ (LONG-TERM) DEPRESIJA
Depresija trunka labai ilgai (h, d) • Būtinas NMDA aktyvavimas (Ca2+ padidėjimas posinapsiniame neurone) • AMPA receptoriai pašalinami iš sinapsinio plyšio
SINAPSIŲ DINAMIKA
Trumplaikė (short-term) vyksta dėl Ca2+ sumacijos (palengvinimas) ir vezikulių išeikvojimo (depresija) • Ilgalaikė (long-term), Ca2+ valdomi molekuliniai procesai • Manoma, kad ilgalaikis plastiškumas prisideda prie atminties formavimo
ELEKTRINĖS SINAPSĖS
• Elektrinės sinapsės dar gadinamos plyšinėmis jungtimis (gap junctions) • Plyšinės jungtys sudarytos iš baltymų koneksinų • Būdingos besivystančiame nerviniame audinyje • Signalo perdavimas tiesioginis – elektrinis • Perdavimas gali būti abipusis