SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Social issues 2


🇵🇱  »  🇬🇧
Learn English From Polish
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇵🇱


zapalenie wątroby
🇬🇧


heptitis

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Social issues 2 - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Social issues 2 - Details

Levels:

Questions:

58 questions
🇵🇱🇬🇧
Heptitis
Zapalenie wątroby
Former
Były, poprzedni
Accuse
Oskarżać
Ageism
Dyskryminacja ze względu na wiek
Low wages
Niskie zarobki
Civil right
Prawo obywatelskie
Raising money
Zbieranie pieniędzy
Cenzura
Censorship
Censorship
Cenzura
Przestępczość nieletnich
Juvenile delinquency
Juvenile delinquency
Przestępczość nieletnich
Claim benefits
Ubiegać się o świadczenia
Nielegalna substancja
Illegal substance
Illegal substance
Nielegalna substancja
Dysfunkcyjne rodziny
Dysfunctional families
Dysfunctional families
Dysfunkcyjne rodziny
Podżegać do przemocy
Incite violence
Incite violence
Podżegać do przemocy
Picie nieletnich
Underage drinking
Underage drinking
Picie nieletnich
Zachowanie aspołeczne
Antisocial behaviour
Antisocial behaviour
Zachowanie aspołeczne
Uprzedzenia rasowe
Racial prejudices
Racial prejudices
Uprzedzenia rasowe
Drakońskie środki
Draconian measures
Draconian measures
Drakońskie środki
Nieporządek publiczny
Public disorder
Public disorder
Nieporządek publiczny
Błagać
Make a plea
Make a plea
Błagać
Address the issue
Rozwiązać problem, debatować nad problemem
Break a cycle
Wyjść z błędnego koła
Punkt zwrotny
Turning point
Turning point
Punkt zwrotny
Apartheid
System polityczny w południowej Afryce zakładający podział rasowy. Dyskryminował ludność czarną i kolorową.
Segregacja rasowa
Racial segregation
Racial segregation
Segregacja rasowa
Mniejszość
Minority
Minority
Mniejszość
Reżim
Regime
Regime
Reżim
Raise awareness
Podniesienie świadomości
Bullying
Znęcanie się
Bandwagon
Owczy pęd (efekt silniejszego)
Darowizna
Donation
Donation
Darowizna
Handel ludźmi
Human trafficking
Human trafficking
Handel ludźmi
Oznacza
Stands for
Stands for
Oznacza
Wyeliminować
Eradicate
Eradicate
Wyeliminować
Podąża za tłumem
Follows the crowd
Follows the crowd
Podąża za tłumem
Pogarda
Contempt
Contempt
Pogarda
Samozadowolenie
Self-complacent
Self-complacent
Samozadowolenie
Smug
Zadowolony z siebie
Acts as a deterrent to
Działa jako środek odstraszający do
Property
Własność, nieruchomość
Wolność słowa
Freedom of speech
Freedom of speech
Wolność słowa
Tytoń
Tobacco
Tobacco
Tytoń
Eutanazja
Euthanasia
Euthanasia
Eutanazja
Akcje afirmatywne
Affirmative actions
Affirmative actions
Akcje afirmatywne
Dobrobyt
Welfare
Welfare
Dobrobyt
Kara śmierci
Death penalty
Death penalty
Kara śmierci
Distinctive
Charakterystyczny
Chuligani
Hooligans
Hooligans
Chuligani
Współczucie
Compassion
Compassion
Współczucie
Remain
Pozostawać
Imitować
Imitate
Imitate
Imitować