SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

level: Level 1

Questions and Answers List

level questions: Level 1

QuestionAnswer
Vold mod offentlige ansatte§119
Chikane mod offentlige ansatte§119a
Hån, skældsord og anden fornærmelig omtale mod offentlige ansatte§121
Vidnetrusler§123
Voldtægt§216
Samleje med børn under 15 år§222
Samleje med stedbarn, plejebarn eller betroet til undervisning under 18 år§223
Andet seksuelt forhold ens samleje§225
Optagelse af pornografi under 18§226
Uagtsomme seksualforbrydelser (Alder og tilstand)§228
Blufærdighedskrænkelse§232
Børneporno (udbredelse)§235
Manddrab§237
Uagtsomt manddrab§241
Ordinær vold§244
Kvalificeret vold§245
Grov vold§246
Strafskærpende for vold (gentagelse og særligt udsatte personer)§247
Slagsmål og gengældelse (har være lige gode om det - straffri)§248
Uagtsom legemsbeskadigelse§249
Hensætte i hjælpeløs tilstand§250
Fareforvoldelse§252
Hjælpepligt (Folk der er i livsfare)§253
Ulovlig tvang§260
Grove trusler§266
Tyveri§276
Indbrudstyveri§276a
Ulovlig omgang med hittegods§277
Underslæb§278
Bedrageri§279
Databedrageri§279a
Afpresning§281
Normalstraframmen ved berigelse§285
Skærpende straframme ved berigelse§286
Formildende straframme ved berigelse§287
Røveri§288
Bedrageri over for offentlig myndighed§289a
Hæleri§290
Hærværk§291
Brugstyveri§293
Brugstyveri af motorkøretøjer§293a
Uagtsomt hæleri§303
Tilregnelse§19
Psykisk vold§243
Nødværge (objektiv straffrihedsgrund)§13
Nødret (objektiv straffrihedsgrund)§14
Børn under 15 kan ikke straffes (subjektiv straffrihedsgrund)§15
Psykisk syg (subjektiv straffrihedsgrund)§16
Forsøg§21
Tilbagetræden fra forsøg (strafophørsgrund)§22
Medvirken§23
Tilbagetræden fra medvirken (strafophørsgrund)§24