SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

level: Level 1

Questions and Answers List

level questions: Level 1

QuestionAnswer
to walkiku
see, look atmiru
do, makesuru
go out, leavederu
use, make use oftsukau
thinkomou
make, createtsukuru
have, possessmotsu
to buykau
to knowshiru
becomenaru
hear, askkiku
say, telliu
finish, endowaru
give, offer (colloquial)ageru
to starthajimeru
get up, get out from bedokiru
put, placeoku
live, residesumu
workhataraku
stand, risetatsu
call, nameyobu
go back homekaeru
understandwakaru
runhashiru
put inireru
teach, telloshieru
walk, go on footaruku
meetau
writekaku
selluru
to like a lotdaisuki
flytobu
to likesuki
readyomu
drinknomu
wake (someone) upokosu
showmiseru
enjoytanoshimu
take, gettoru
studybenkyou
can do, be good atdekiru
fall, come downochiru
payharau
findmitsukeru
forget, leave behindwasureru
memorize, learnoboeru
wear, put onkiru
laugh, smilewarau
search, look forsagasu
singutau
playasobu
sitsuwaru
take (a shower)abiru
sleep, go to sleep, lie down and sleepneru
switch off, turn offkesu
rise, liftageru
do, giveyaru
happenokoru
sendokuru
dieshinu
ride, takenoru
be present, stayiru
open, unlockakeru
shut, closeshimeru
wait, wait formatsu
receivemorau
eattaberu
speak, talkhanasu
shut, close (eyes, a book etc.)tojiru
help, assissttetsudau
occur, happenokiru
place, put onnoseru
chat, talkshaberu
beginhajimaru
stay overnighttomaru
hang, put onkakeru
make a turn, turnmagaru
dislikekirai
need, requireiru
to not benai
climb, go upnoboru
become cloudykumoru
touch, feelskwaru
be thirstykawaku
think, considerkangaeru
to changekaeru
comekuru
be wrongchigau
exist, there isaru
give an answerkotaeru
take outdasu
be visible, can seemieru
stop (a car)tomeru
give upyameru
be found, be caughtmitsukaru
take a rest, take a breakyasumu
moveugoku
openhiraku
continutsuzukeru