SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

Romėnų nuosavybės teisė

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Kas buvo įkeitimo teisės objektas?

Author: lukas:PAnswer:

Pradžioje - bet koks materialus, kilnojamas ar nekilnojamas, turtinę vertę turintis daiktas. Vėliau leista net suvartojamuosius daiktus ar pinigų sumas, įkaito gavėjui suteikiant teisę šiuso daiktus perleisti tretiesiems asmenims arba suvartoti - netaisyklingas įkeitimas. Dar vėliau įkeitimo objektais tampa ir nematerialieji daiktai/res incorporales (servitutai, uzufruktai, emfiteuzė ir pan.) Atsiradus reikalavimo teisės perleidimo galimybei (cesijai), susiformuoja vadinamasis pignus nominis, t.y. teisė įkeisti savo turimą reikalavimo teisę. Vėliau atsiranda galimybė ir įkeitimu apsunkinti skolininko įkeitimo teisę - “įkeitimo įkeitimas”


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total

Author

lukas:P
lukas:P