SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

8 littekentherapie

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Wat betekent de onstekinsfase?

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- Vasodilatatie van belang Vroege fase 24-48 uur - Grote rol voor afweersysteem - Debridement; opruimen door met name neutrofielen en fagocytose door macrofagen (doden van bacteriën) Latere fase 48-72 uur - Macrofagen in de hoofdrol - Nog meer cytokinen en groeifactoren - Nog meer fibroblasten, keratinocyten, endotheelcellen


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total