SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

8 littekentherapie

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Wat betekent angiogenese (onderdeel proliferatiefase)?

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- Angiogenese -> aanleggen adequate bloedvoorziening - Neovascularisatie - Meer toevoer zuurstof en voedingsstoffen - Ligt aan de grote van de wond, maar vaak zie je dat de nieuwe bloedvoorziening vanuit de wondranden ontstaat - Bij grotere wonden kunnen er ook nieuwe bloedvaten in de wond zelf gevormd worden en deze gaan onderling ook aan elkaar vastgroeien - Bij angiogenese zie je ook groeifactoren die ervoor zorgen dat deze bloedvaatjes gevormd worden


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total