SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

8 Anatomie in vivo bovenste extremiteiten


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Wat is de scapula?
[Back]


- schouderblad - scapula wordt verdeeld verschillende punten: - margo medialis - margo lateralis - angulus inferior/superior - spina scapulae - acromio - processus coracoïdeus
- schouderblad
- scapula wordt verdeeld verschillende punten:
- margo medialis
- margo lateralis
- angulus inferior/superior
- spina scapulae
- acromio
- processus coracoïdeus

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

8 Anatomie in vivo bovenste extremiteiten - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


8 Anatomie in vivo bovenste extremiteiten - Details

Levels:

Questions:

36 questions
🇳🇱🇳🇱
Wat is de scapula?
- schouderblad - scapula wordt verdeeld verschillende punten: - margo medialis - margo lateralis - angulus inferior/superior - spina scapulae - acromio - processus coracoïdeus
Wat is de digiti?
- vingerkootjes
Wat is de metacarpus?
- middenhandsbeentjes
Waar bevindt zich de carpus os pisiforme?
- laterale zijde van de hand
Wat is het carpus?
- handwortelbeen - zit vast aan de ulna en radius - een botpunt: - carpus os pisiforme
Waar bevindt zich het caput radii?
- zit meer proximaal - zit aan de epicondyli
Wat is de radius?
- spaakbeen - van elleboog naar pols aan de laterale kant - de duimkant - een botpunt: - caput radii
Waar bevindt zich de caput ulnae?
- bevindt zich meer distaal - het hoofd van de onderkant
Waar bevindt zich de ulna olecranon?
- ook wel de elleboogbot
Wat is de ulna?
- ellepijp - onderarm aan de zijde van de pink - drie botpunten: - olecranon - margo posterior ulnae - caput ulnae
Waar bevindt zich de humerus sulcus intertubercularis?
- tussen de tuberculum majus en tuberculum minor
Waar bevindt zich de humerus tuberculum majus en minus?
- bovenkant bovenarmbot - majus: laterale zijde, bovengedeelte en achterzijde - minus: voorzijde, wat meer ventraal - ze worden onderscheiden door de sulcus intertubercularis,
Wat is de humerus?
- de bovenarm - vijf verschillende botpunten: - tuberculum majus - tuberculum minus - sulcus intertubercularis - epicondylus medialis - epicondylus lateralis
Waar bevindt zich het scapula acromion?
- ook wel schouderdak - het puntje van het uitsteeksel van het bot aan de zijkant - zit verbonden met het AC gewricht van de clavicula
Waar bevindt zich de spina scapulae?
- het uitsteeksel van het bot aan de zijkant
Waar bevindt zich de scapula angulus inferior/superior?
- aan de boven en onderkant van het bot - inferior = onderste puntje - superior = bovenste puntje
Waar bevindt zich de scapula margo medialis en de scapula margo lateralis?
- de zijkanten van het bot - medialis = aan de buitenkant - lateralis = aan de binnenkant
Wat is de clavicula?
- sleutelbeen - maakt verbinding met het sternum - maakt verbinding met acromiom - twee gewrichten: - AC gewricht = acromiom claviculair gewricht - SC gewricht = sternum claviculair gewricht
Waar bevinden zich de humerus epicondylus medialis en lateralis?
- deze bevinden zich aan de onderkant van het bovenarmbot - medialis: aan de mediale zijde - lateralis: aan de laterale zijde
Wat is costae?
- ribbenkast - 24 ribben in totaal - zitten aan de achterzijde vast - bovenste 7 zitten aan het sternum vast
Wat is het sternum?
- borstbeen - bovendeel: handvat (manubrium sterni) - middelste deel: (corpus sterni) - onderste deel: zwaardvormig uitsteeksel (processus xiphoides)
Wat is de musculus trapezius?
Functie: - bovenste vezels (pars descendens): retractie en elevatie, achterrand schedel en nekwervels naar het lateraal gelegen derde deel van de clavicula - middelste vezels (pars transversa): retractie nek en borstwervels naar schouderbladpunt - onderste vezels (pars ascendens): retractie en depressie, borstwervels naar schouderbladpunt
Wat is de musculus pectoralis major?
Functie: zorgt voor adductie en endorotatie van de arm (ook anteflexie) bestaat uit drie delen: - pars clavicularis, ontspringt aan de mediale tweederde deel van de clavicula, - pars sternocostalis, heeft zijn oorsprong op de voorzijde van het sternum en het daarop aansluitende ribkraakbeen - pars abdominalis, deze vormt een geheel met de pars sternocostalis, de naam wijst op de plaats van de oorsprong, niet op de ligging van dit deel als geheel. Tezamen hebben zij hun insertie op de crista tuberculi majoris van de humerus en vormen zij de voorste okselplooi
Uit welke drie spieren bestaat de bovenarm?
- musculus deltoideus - musculus biceps brachii - musculus triceps brachii
Wat is de musculus deltoideus?
Bestaat uit 3 delen: - pars clavicularis: hecht aan op de clavicula - pars acromialis: hecht aan op het acromion - pars spinata: hecht aan op de spina scapula functie: voornamelijk abductie, voorste vezels kunnen ook endorotatie en anteflexie, achterste vezels kunnen ook retroflexie en exorotatie
Wat is de musculus biceps brachii?
Tweehoofdige bovenarm spier - De lange kop (caput longum musculi bicipitis brachii) heeft zijn oorsprong aan het tuberculum supraglenoidale van het schouderblad (scapula) - De korte kop (caput breve musculi bicipitis brachii) begint bij de processus coracoideus van datzelfde schouderblad De caput longum en caput breve hebben een gemeenschappelijke inserti, die uit twee delen bestaat;een centraal gelegen pees en een mediaal gelegen aponeurose. De eerste loopt naar de tuberositas radii en de tweede naar de ellepijpzijde in de onderarmfascie
Wat is de musculus triceps brachii
Driehoofdige armstrekker - Het caput longum ontspringt aan het tuberculum infraglenoidale scapulae, zorgt voor extensie elleboog en adductie schouder - Het caput mediale ontspringt distaal aan het dorsale vlak van de humerus en aan het septum intermusculare laterale - Het caput laterale begint proximaal even onder het tuberculum majus en hij eindigt distaal in het gebied van het septum intermusculare laterale - De drie koppen vormen een peesplaat die overgaat in een gezamenlijke eindpees die vastzit aan het olecranon ulnae en de achterwand van het kapsel
Wat is de musculus sternocleidomastoideus?
Tweekoppige spier in het halsgebied met aanhechting aan de schoudergordel - Sternale kop, die met een stevige ronde pees aanhecht op de voorzijde van het manubrium sterni - Claviculaire kop, die musculeus aanhecht op de clavicula - Het is een homolaterale lateroflexor. Dat wil zeggen dat de buiging van het hoofd wordt veroorzaakt door de spier die aan de kant ligt waarheen de buiging gericht is. De spier is daarentegen een heterolaterale rotator. Dat wil zeggen dat de rotatie van het hoofd wordt veroorzaakt door de spier die aan de tegenovergestelde zijde ligt van waarheen de rotatie gericht is - De groef die ontstaat tussen de m. trapezius , de m. sternocleidomastoideus en de clavicula heet de fossa supraclavicularis major.
Wat is de musculus brachioradialis?
- arm-spaakbeenspier - De spier loopt van de laterale zijde van het opperarmbeen naar de kop van het spaakbeen. - De spier heeft hierdoor uitsluitend een functie over het ellebooggewricht. Hier veroorzaakt hij flexie, en hij is daarmee een synergist van de musculus biceps brachii en de musculus brachialis.
Wat is de musculus palmaris longus?
De lange handpalmspier - een kleine spier in de onderarm tussen de musculus flexor carpi radialis en de musculus flexor carpi ulnaris
Wat is de arteria radialis?
- polsslagader - loopt aan de duimzijde van de pols
Wat zijn de vena cephalica, vena basilica en de vena mediana cubiti?
- vena basilica = koningsader, deze start op dorsum van de hand en loopt vervolgens naar de ulnaire zijde van de pols. Passeert de elleboogholte aan de mediale zijde, om vervolgens de sulcus bicipitalis medialis in te duiken - vena cephalica, ook wel vena brachialis = brachiale ader, deze start op het dorsum van de hand en loopt vervolgens naar de radiale zijde van de pols. Passeert de elleboogholte aan de ventrolaterale zijde. Loopt dan vanaf de ventrolaterale zijde van de bovenarm door de sulcus deltoideopectorale tot aan de clavicula, om vervolgens de diepte in te duiken. - beide starten op de dorsale zijde van de hand en lopen dan verschillend door naar boven - vena mediana cubiti = Deze vene is een anastomose tussen de vena cephalica en de vena basilica. Haar verloop heeft meestal de volgende richting; van radiodistaal naar ulnoproximaal, ventraal ten opzichte van de fossa cubiti
Wat is de nervi ulnaris?
De zenuw ligt direct dorsaal van de epicondylus medialis
Wat is de nervi supraclavicularis?
- makkelijk te palperen daar waar de nervi over de clavicula