SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

english basic


🇹🇷  »  🇬🇧
Learn English From Turkish
Created:


Public
Created by:
ersın tamer


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇹🇷


Mike her sabah altıda kalkar.
🇬🇧


Mike gets up at 6:00 am every morning.

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

english basic - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


english basic - Details

Levels:

Questions:

1148 questions
🇹🇷🇬🇧
Mike her sabah altıda kalkar.
Mike gets up at 6:00 am every morning.
Kahvaltı yapar ve kahve içer.
He makes breakfast and drinks a coffee.
Arabasıyla işe gidiyor.
He drives to work in his car.
Işi sabah 7:30 'da başlıyor.
His work starts at 7:30 am.
Mike bir restoranda aşçı
Mike is a cook at a restaurant
Bunlar dinlemenizi istediğim hikayeler.
These are stories that I want you to listen to.
Dilde en yaygın fiilleri kullanırlar.
They use the most common verbs in the language.
Dildeki temel yapıları uygulama yeridir.
It's a place to practice basic structures in the language.
Hikaye iki kez anlatılıyor ve ardından sorular geliyor.
The story is told twice, and then there are questions.
Sorulara cevap vermeyi seçebilir ya da sadece benim verdiğim cevapları dinleyebilirsiniz.
And you can choose to answer the questions, or just listen to the answers that I provide.
Bir restoranda çalışan Mike hakkında bir numaralı hikaye.
So, story number one about Mike who works in a restaurant.
Aç müşteriler için yemek yapıyor.
He makes food for hungry customers.
Müşteriler birçok ülkeden gelmektedir.
The customers are from many countries.
Birçok farklı dil konuşuyorlar.
They speak many different languages.
Mike birçok dost canlısı insanla tanışabilir.
Mike can meet many friendly people.
Mike müşterilerle konuştuğunda mutlu oluyor.
Mike is happy when he talks to the customers.
Şimdi aynı hikayeyi dinlemenizi istiyorum ama bu sefer Mike tarafından anlatılıyor.
Now I want you to listen to the same story, but this time told by Mike.
Biraz farklı olduğunu fark edeceksiniz. İşte Mike.
You'll notice it's a little different. Here's Mike.
Her sabah altıda kalkıyorum.
I get up at six am every morning.
Kahvaltı yaparım ve kahve içerim.
I make breakfast and drink a coffee.
Arabamla işe gidiyorum.
I drive to work in my car.
İşim sabah yedi buçukta başlıyor.
My work starts at seven thirty am.
Ben bir restoranda aşçıyım.
I am a cook at a restaurant.
Aç müşteriler için yemek yaparım.
I make food for hungry customers.
Müşteriler birçok farklı ülkeden gelmektedir.
The customers are from many different countries.
Birçok farklı dil konuşuyorlar.
They speak many different languages.
Müşterilerle konuştuğumda mutlu oluyorum.
I am happy when I talk to the customers.
Şimdi senden soruları dinlemeni istiyorum ve eğer cevap verebileceğini düşünüyorsan, lütfen yap.
Now I want you to listen to the questions and if you think you can answer, please do so.
Yüksek sesle ya da yüksek sesle, ya da sadece cevapları dinleyin — bu size kalmış.
Out loud or not out loud, or just listen to the answers – it's up to you.
Mike erken kalkar mı?
Does Mike wake up early?
Evet, Mike her sabah altıda uyanır.
Yes, Mike wakes up at six am every morning.
Mike çay içer mi?
Does Mike drink a tea?
Hayır, Mike çay içmez, kahve içer.
No, Mike does not drink a tea, he drinks a coffee.
Mike işe giderken arabasını kullanıyor mu?
Does Mike drive his car to work?
Evet, Mike işe giderken arabasını kullanıyor.
Yes, Mike drives his car to work.
Mike'ın işi sabah yedide mi başlıyor?
Does Mike's work start at seven am?
Hayır, Mike'ın işi sabah yedide başlamıyor. Sabah 7:30'da başlıyor.
No, Mike's work does not start at seven am. It starts at seven thirty am.
Mike bir aşçı mı?
Is Mike a cook?
Evet, Mike bir restoranda aşçıdır.
Yes, Mike is a cook at a restaurant.
Müşteriler tek bir ülkeden mi?
Are the customers from one country?
Hayır, müşteriler tek bir ülkeden değil. Birçok farklı ülkeden geliyorlar.
No, the customers are not from one country. They are from many different countries.
Müşteriler arkadaş canlısı mı?
Are the customers friendly?
Evet, müşteriler arkadaş canlısı.
Yes, the customers are friendly.
Türkiye'de insan hakları ve adalet ile ilgili sorunlar var.
There are problems with human rights and justice in Turkey.
Eğitim kurumları kalitesiz ve kızımın eğitimi için vize sağlayan bir iş arayışım var.
Educational institutions in Turkey are of poor quality and I am looking for a job that provides a visa in Europe for my daughter's education.
Schaefer'in avrupa işlerinde çalışmam için istanbul ofisi yöneticileri onay vermiyor.
Istanbul office managers do not approve for me to work in Schaefer's European affairs.
Dil yeterliliklerimi geliştirmek istiyorum.
I want to improve my language proficiency.
Dustin Tatile Çalmak İstiyor
Dustin Wants to Take a Vacation
Şimdi kış tatilinin heyecanını yaşayan Dustin'in hikayesine kulak verelim.
Now let's listen to the story of Dustin, who is excited about his winter holiday.
Dustin kış tatili için heyecanlı.
Dustin is excited for the winter holiday.
Kışın biraz boş zamanı var.
He has some time off in the winter.
İki hafta çalışmak zorunda değil.
He doesn't have to work for two weeks.
Tatile gitmek istiyor.
He wants to go on vacation.
Ama nereye gideceğini bilmiyor.
But, he doesn't know where to go.
Fransa'ya gitmek istiyor.
He wants to go to France.
Ama Fransa pahalı.
But France is expensive.
Uçak biletleri çok pahalıya mal oluyor.
The airplane tickets cost a lot.
Ve Dustin Fransızca bilmiyor.
And Dustin doesn't speak French.
Çalışmaya, para biriktirmeye ya da evde kalmaya karar verir.
He decides to study, save money, or stay home.
Şimdi Dustin'in anlattığı hikayenin aynısını dinleyelim.
Now let's listen to the same story told by Dustin.
Kış tatili için heyecanlıyım.
I am excited for the winter holiday.
Kışın biraz boş vaktim var.
I have some time off in the winter.
İki hafta çalışmak zorunda değilim.
I don't have to work for two weeks.
Tatile çıkmak istiyorum.
I want to go on vacation.
Ama nereye gideceğimi bilmiyorum.
But, I don't know where to go.
Ben Fransa'ya gitmek istiyorum.
I want to go to France.
Ama Fransa pahalıdır.
But France is expensive.
Uçak biletleri çok pahalıya mal oluyor.
The airplane tickets cost a lot.
Ve ben Fransızca bilmiyorum.
And I don't speak French.
Dustin heyecanlı mı?
Is Dustin excited?
Evet, Dustin kış tatili için heyecanlı.
Yes, Dustin is excited for the winter holidays.
Dustin'in kışın boş zamanı var mı?
Does Dustin have free time in the winter?
Evet, Dustin'in kışın izinli.
Yes, Dustin has time off in the winter.
Dustin evde kalmak istiyor mu?
Does Dustin want to stay home?
Hayır, Dustin evde kalmak istemiyor. Tatile çıkmak istiyor.
No, Dustin does not want to stay home. He wants to go on vacation.
Dustin nereye gideceğini biliyor mu?
Does Dustin know where to go?
Hayır, Dustin nereye gideceğini bilmiyor.
No, Dustin doesn't know where to go.
Dustin Fransa'ya gitmek istiyor mu?
Does Dustin want to go to France?
Evet, Dustin tatili için Fransa'ya gitmek istiyor.
Yes, Dustin wants to go to France for his vacation.
Fransa ucuz mu?
Is France cheap?
Hayır, Fransa ucuz değil. Fransa pahalıdır.
No, France is not cheap. France is expensive.
Dustin Fransızca biliyor mu?
Does Dustin speak French?
Hayır, Dustin Fransızca bilmiyor.
No, Dustin does not speak French.
Dustin Fransızca öğrenmeye mi karar veriyor?
Does Dustin decide to study French?
Evet, Fransızca eğitim almaya, para biriktirmeye veya tatil için evde kalmaya karar verir.
Yes, he decides to study French, save money, or stay home for the vacation.
Devreye alma ne kadar sürer?
How long does commissioning take
Müşteri temsilcisi Ahmet Bey'i tanıştırmak istiyorum.
I would like to introduce Mr. Ahmet, the customer representative.
Almanca bilgim İngilizce bilgimden daha iyidir. İngilizce konuşma pratiği yapmam gerekiyor.
My knowledge of German is better than my knowledge of English. I need to practice speaking english.
Sigara içmek ister misiniz?
Would you like a smoking ?
Çalışma boyunca size eşlik edeceğiz
We will accompany you throughout the work
Bu meslektaşım Caner.
This is my colleague caner.
Sunset projesi buradan arabayla 2 saat uzaklıktadır.
Sunset project is 2 hours away from here by car.
Önce seni otele mi yoksa akşam yemeğine mi götürelim?
Shall we take you to the hotel or to dinner first?
Lütfen pasaportunuzu verin.
Please give your passport.
Herhangi bir teknik malzeme istiyor musunuz?
Do you want any technical material?
Sigara içersen, ara verebiliriz.
If you smoke, we can take a break.
Orası için soğuk iklim koruyucu kıyafetin var mı?
Do you have a cold climate protective suit for that place?
Yeterli malzemem var, eksik malzeme varsa ofisten isterim.
I have enough materials, if there is any missing material, I would like it from the office.