SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Sena's Vocabulary-Exam preparation

We will get prepared for the exams.


🇬🇧  »  🇹🇷
Learn Turkish From English
Created:
Sena's Vocabulary-Exam preparation


Public


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


a versatile artist
🇹🇷


çok yönlü bir sanatçı

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

multiple choiceMultiple choice mode

Sena's Vocabulary-Exam preparation - Details

Levels:

Questions:

1032 questions
🇬🇧🇹🇷
A versatile artist
Çok yönlü bir sanatçı
A prolific writer
Üretken bir yazar
To misfile a collection
Bir koleksiyonu yanlış dosyalamak
To rediscover stolen drawings
Çalınan çizimleri yeniden keşfetmek
To predict the election results
Seçim sonuçlarını tahmin etmek
To be about to do something
Bir şey yapmak üzere olmak
To have a purpose
Bir amacı olmak
He proposed to marry to her (to propose)
Onunla evlenmeyi teklif etti
Lucrative proposal
Kazançlı teklif
To involve a lot of money
Çok para içermek
A house full of peril
Tehlikelerle/korkuyla dolu bir ev
To embed tattoos in skin
Dövmeleri deriye yerleştirmek/gömmek
Staple building material
Temel yapı malzemesi
UN peacekeeping
Barış gücü/koruma
Complicating factor
Zorlaştıran / karmaşık hale getiren
Provable option
Kanıtlanabilir
Turks will never integrate
Birleştirmek /bütünleştirmek / harmanlama
Mandatory
Zorunlu
Versatile artist
Çok yönlü
To habite
Yerleşmek
A habitable planet
Yaşanabilir
Inhabitant
Yaşayanlar/ sakinler
Immensely
Son derece
Relatively
Nispeten, görece
To force
Zorlamak
Dramatically
Çok ciddi bir şekilde
To outnumber
Sayıca geçmek
To force sth "to" do sth
Bir şeyi bir şey yapmaya zorlamak
Vessel
Gemi
To cross
Geçmek
To strech
Uzanmak, uzatmak
Controversial
Tartışmalı
Luggage
Yük (yolculuk esnasında yolcunun yükü)
Cupboard
Dolap (mutfakta)
Pal
Arkadaş
Penpal
Mektup arkadaşı
Blood circulation
Kan dolaşımı
Through
Vasıtasıyla, içinden doğru, boyunca
To extinguish
Söndürmek, ortadan kaldırmak
To proceed
Ilerlemek
Capital
Sermaye
Reshape
Yeniden şekillendirmek
To be subject
Konu olmak, maruz kalmak
Exactly
Tam olarak
Terminal
Nihai, en son
Undue
Gereksiz
Conception
Başlangıç, bebeğin ilk kez anne rahmine yerleşmesi
Recreational
Eğlencesel
Sedentary
Yerleşik
Epic poem
Epik şiir
Pandemi
Pandemi, dünya çapındaki salgın (hastalık)
Epidemi
Epidemi, (bölgesel anlamda salgın hastalık)
Chronic
Kronik, devam eden hastalık
Incidence
Olayın meydana gelmesi
To concern
Endişe etmek, ilgilendirmek
Brisk pace
Tempolu
Leading cause
Önde gelen neden
Equilavent
Eşdeğer
Coronary artery
Kalp damar larla ilgili
Ischemic
Kan azlığı
Breast cancer
Meme kanseri
To "shift" gear
Değiştirmek
Peasant
Köylü
Logger
Ağaç kesicisi
To breed
Doğurmak
Territory
Bölge, arazi
Arid
Kurak
Arable
Tarıma elverişli
Profitable
Kârlı
To set off
Başlatmak, fitilini ateşlemek
Grave-robbing
Mezar soygunculuğu
Sanctuary
Barınak
Artefact
Tarihi eser
To find its way
Bir yere kadar gidip ulaşmak
Unvaluable
Değersiz
Invaluable
Paha biçilmez
Subsequently
Sonradan
To exist
Var olmak
Extinction
Nesli tükenme
Oyster
Istiridye
Clam
Deniz tarağı
To outsource
Dışarıdan temin etmek
Flu shot
Grip aşısı
Vaccine
Aşı
Prone
Yatkın
To absorb in
Içine çekmek