SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Total Turkish by Mona


🇬🇧  »  🇹🇷
Learn Turkish From English
Created:


Public
Created by:
Mona Lisa


3.9 / 5  (5 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


Don't you want tea?
🇹🇷


Çay istemez misin?

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Total Turkish by Mona - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first


Total Turkish by Mona - Details

Levels:

Questions:

5440 questions
🇬🇧🇹🇷
At the same time
Aynı zamanda9
At the same time
Aynı zamanda9
Not so much
Çok da değil
Don't you want tea?
Çay istemez misin?
Luckily
Allahtan
Acaba
I wonder
Would you like anything more to drink? no, i don't want anything else
Bir şey daha içmek ister misiniz? Hayır, başka hiç bir şey istemiyorum.
Can we order please?
Sipariş verebilir miyiz lütfen?
Yani
Ie., namely
Red-haired
Kızıl saçlı
Painkiller
Ağrı kesici
Intihar
Suicide (etmek)
International management
Uluslararası yönetim
Ne demek istiyorsun yani?
What do you mean?
He is best at ironing
Ütü yapmakta birinci.
You can stay at my place tonight if you want
İstersen bu gece bende kalabilirsin.
Belâ
Trouble, nuisance, calamity
May your feast be blessed
Bayramınız mübarek olsun
I was worried about you
Seni merak ettim
Kazasız belâsız
Safe and sound
Sounds good. what about dessert?
Kulağa güzel geliyor. Peki ya tatlı?
Hurry
Acele
I want a salad in the middle
Ortaya salata istiyorum
Not so much
Çok da değil
Acele
Hurry
How many months does a course take
Bir kurs kaç ay sürer
Acele etmek
To hurry up
It shouldn't take this long to register
Kayıt yapmak bu kadar uzun sürmemeli
My brother loves meat dishes
Abim etli yemeklere bayılır
Çabuk olmak
To hurry up
What do you suggest?
Ne önerirsiniz?
Can you pass me the soup?
Çorbayı uzatır mısın?
Çuval
Sack (worek)
Let's do our best
Elimizden geleni yapalım
Avalanche
Çığ
If you press the button to your right
Sağınızdaki tuşa basarsanız
Çığ
Avalanche
My cousin's going to pay for the shoe in cash
Ayakkabının parasını kuzenim nakit verecek.
Raw
Çiğ
Secondhand
Ikinci el
Can we get the separate bills?
Hesabı ayrı alabilir miyiz?
Liver
Ciğer
Ramadan drummer
Ramazan davulcu
Ciğer
Liver
How often?
Ne sıklıkla?
Dolgu
Filling (eg. in cake)
Fine arts
Güzel sanatlar
To deliver
Dağıtmak
Dağıtmak
To deliver
Natural
Doğal
I cannot accept this favor
Bu iyiliğinizi kabul edemem.
Doğal
Natural
I swear I have no idea what Ali's department is
Ali'nin bölümü ne, vallahi bilmiyorum.
Multiple choice test
Çoktan seçmeli test
To pour
Dökmek
Introduction to sociology
Sosyolojiye giriş
Dökmek
To pour
Due to a technical malfunction, ma'am
Teknik bir arıza sebebiyle hanımefendi
Different
Değişik
Tk151 numbered
Te ka yüz elli bir sayılı
Değişik
Different
Watch out!
Dikkat önüne bak!
Society
Toplum
He came in tears
Gözü yaşlı olarak geldi
Çeşitli
Various
Two point seven
Iki nokta yedi
Evident
Belirgin
Would you please write here?
Lütfen buraya yazar mısınız?
Belirgin
Evident
He can't find a job even though he graduated from the university.
O, universite bitirdiğini halde iş bulamıyor.
Makeup
Makyaj
Toplum
Society
He finished the university. In spite of that he cannot find a job.
O universite bittirdi. Buna rağmen iş bulamiyor.
Razor
Jilet
I'm so jealous
Çok kıskandım
Makyaj
Makeup
Mountain top
Dağ tepesi
The island is surrounded by water.
Ada sularla çevrelenmiş.
Jilet
Razor
Titanic crashed into an iceberg and sank.
Titanic bir buzdağına çarptı ve battı.
Tzatziki
Cacık
I cannot describe it with words ..
Kelimelerle tarif edemem..
Ruj
Lipstick
Take the tram to gletkau
Gletkau'na giden tramvaya binin
You will see it right on your left
Hemen solunuzda göreceksiniz
Fog
Sis
Cacık
Tzatziki
Horses walk as soon as they're born.
Atlar doğar doğmaz yürür.