SEARCH
Notice

You are in browse mode. You must login to use MEMORY

Total Turkish by Mona


🇬🇧  »  🇹🇷
Learn Turkish From English
Created:


Public
Created by:
Mona Lisa


4.38 / 5  (4 ratings)» To start learning, click login

1 / 1000

🇬🇧


Don't you want tea?
🇹🇷


Çay istemez misin?

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

TypingTyping only mode
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation

Total Turkish by Mona - Leaderboard

1 user has completed this course

XPStreak
1
Mona Lisa
Mona Lisa33.6k492
2
Hatice Karadağ
Hatice Karadağ163


Total Turkish by Mona - Details

Levels:

Questions:

4409 questions
🇬🇧🇹🇷
Don't you want tea?
Çay istemez misin?
Not so much
Çok da değil
Luckily
Allahtan
Would you like something else to drink? no, i don't want anything else
Bir şey daha içmek ister misiniz? Hayır, başka hiç bir şey istemiyorum.
Acaba
I wonder
Can we order please?
Sipariş verebilir miyiz lütfen?
Red-haired
Kızıl saçlı
Yani
Ie., namely
Painkiller
Ağrı kesici
International management
Uluslararası yönetim
Intihar
Suicide (etmek)
He is best at ironing
Ütü yapmakta birinci.
Ne demek istiyorsun yani?
What do you mean?
You can stay at my place tonight if you want
İstersen bu gece bende kalabilirsin.
Belâ
Trouble, nuisance, calamity
May your feast be blessed
Bayramınız mübarek olsun
I was worried about you
Seni merak ettim
Kazasız belâsız
Safe and sound
Sounds good. what about dessert?
Kulağa güzel geliyor. Peki ya tatlı?
Hurry
Acele
I want a salad in the middle
Ortaya salata istiyorum
Acele
Hurry
Not so much
Çok da değil
Acele etmek
To hurry up
How many months does a course take
Bir kurs kaç ay sürer
It shouldn't take this long to register
Kayıt yapmak bu kadar uzun sürmemeli
Çabuk olmak
To hurry up
My brother loves meat dishes
Abim etli yemeklere bayılır
What do you suggest?
Ne önerirsiniz?
Çuval
Sack (worek)
Can you pass me the soup?
Çorbayı uzatır mısın?
Avalanche
Çığ
Let's do our best
Elimizden geleni yapalım
Çığ
Avalanche
If you press the button to your right
Sağınızdaki tuşa basarsanız
Raw
Çiğ
My cousin's going to pay for the shoe in cash
Ayakkabının parasını kuzenim nakit verecek.
Secondhand
Ikinci el
Liver
Ciğer
Can we get the separate bills?
Hesabı ayrı alabilir miyiz?
Ciğer
Liver
Ramadan drummer
Ramazan davulcu
Dolgu
Filling (eg. in cake)
How often?
Ne sıklıkla?
To deliver
Dağıtmak
Fine arts
Güzel sanatlar
Dağıtmak
To deliver
Natural
Doğal
I cannot accept this favor
Bu iyiliğinizi kabul edemem.
Doğal
Natural
I swear I have no idea what Ali's department is
Ali'nin bölümü ne, vallahi bilmiyorum.
To pour
Dökmek
Multiple choice test
Çoktan seçmeli test
Dökmek
To pour
Introduction to sociology
Sosyolojiye giriş
Different
Değişik
Due to a technical malfunction, ma'am
Teknik bir arıza sebebiyle hanımefendi
Değişik
Different
Tk151 numbered
Te ka yüz elli bir sayılı
Society
Toplum
Watch out!
Dikkat önüne bak!
Çeşitli
Various
He came in tears
Gözü yaşlı olarak geldi
Evident
Belirgin
Two point seven
Iki nokta yedi
Belirgin
Evident
Would you please write here?
Lütfen buraya yazar mısınız?
Makeup
Makyaj
He can't find a job even though he graduated from the university.
O, universite bitirdiğini halde iş bulamıyor.
Toplum
Society
He finished the university. In spite of that he cannot find a job.
O universite bittirdi. Buna rağmen iş bulamiyor.
Razor
Jilet
I'm so jealous
Çok kıskandım
Mountain top
Dağ tepesi
Makyaj
Makeup
The island is surrounded by water.
Ada sularla çevrelenmiş.
Jilet
Razor
Titanic crashed into an iceberg and sank.
Titanic bir buzdağına çarptı ve battı.
I cannot describe it with words ..
Kelimelerle tarif edemem..
Tzatziki
Cacık
Take the tram to gletkau
Gletkau'na giden tramvaya binin
Ruj
Lipstick
You will see it right on your left
Hemen solunuzda göreceksiniz
Fog
Sis
Cacık
Tzatziki
Horses walk as soon as they're born.
Atlar doğar doğmaz yürür.
What do you mean?
Ne demek istiyorsun yani?