SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Total Turkish by Mona


🇬🇧  »  🇹🇷
Learn Turkish From English
Created:


Public
Created by:
Mona Lisa


4 / 5  (5 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


Don't you want tea?
🇹🇷


Çay istemez misin?

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

Speaking & ListeningPractice pronunciation
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
TypingTyping only mode
SpeakingPractice your speaking ability

Total Turkish by Mona - Details

Levels:

Questions:

4784 questions
🇬🇧🇹🇷
At the same time
Aynı zamanda9
At the same time
Aynı zamanda9
Don't you want tea?
Çay istemez misin?
Not so much
Çok da değil
Luckily
Allahtan
Acaba
I wonder
Would you like anything more to drink? no, i don't want anything else
Bir şey daha içmek ister misiniz? Hayır, başka hiç bir şey istemiyorum.
Can we order please?
Sipariş verebilir miyiz lütfen?
Yani
Ie., namely
Red-haired
Kızıl saçlı
Painkiller
Ağrı kesici
Intihar
Suicide (etmek)
International management
Uluslararası yönetim
Ne demek istiyorsun yani?
What do you mean?
He is best at ironing
Ütü yapmakta birinci.
You can stay at my place tonight if you want
İstersen bu gece bende kalabilirsin.
Belâ
Trouble, nuisance, calamity
May your feast be blessed
Bayramınız mübarek olsun
I was worried about you
Seni merak ettim
Kazasız belâsız
Safe and sound
Sounds good. what about dessert?
Kulağa güzel geliyor. Peki ya tatlı?
Hurry
Acele
I want a salad in the middle
Ortaya salata istiyorum
Acele
Hurry
Not so much
Çok da değil
Acele etmek
To hurry up
How many months does a course take
Bir kurs kaç ay sürer
It shouldn't take this long to register
Kayıt yapmak bu kadar uzun sürmemeli
Çabuk olmak
To hurry up
My brother loves meat dishes
Abim etli yemeklere bayılır
What do you suggest?
Ne önerirsiniz?
Çuval
Sack (worek)
Can you pass me the soup?
Çorbayı uzatır mısın?
Avalanche
Çığ
Let's do our best
Elimizden geleni yapalım
Çığ
Avalanche
If you press the button to your right
Sağınızdaki tuşa basarsanız
Raw
Çiğ
My cousin's going to pay for the shoe in cash
Ayakkabının parasını kuzenim nakit verecek.
Secondhand
Ikinci el
Liver
Ciğer
Can we get the separate bills?
Hesabı ayrı alabilir miyiz?
Ciğer
Liver
Ramadan drummer
Ramazan davulcu
Dolgu
Filling (eg. in cake)
How often?
Ne sıklıkla?
To deliver
Dağıtmak
Fine arts
Güzel sanatlar
Dağıtmak
To deliver
Natural
Doğal
I cannot accept this favor
Bu iyiliğinizi kabul edemem.
Doğal
Natural
I swear I have no idea what Ali's department is
Ali'nin bölümü ne, vallahi bilmiyorum.
To pour
Dökmek
Multiple choice test
Çoktan seçmeli test
Dökmek
To pour
Introduction to sociology
Sosyolojiye giriş
Different
Değişik
Due to a technical malfunction, ma'am
Teknik bir arıza sebebiyle hanımefendi
Değişik
Different
Tk151 numbered
Te ka yüz elli bir sayılı
Watch out!
Dikkat önüne bak!
Society
Toplum
He came in tears
Gözü yaşlı olarak geldi
Çeşitli
Various
Two point seven
Iki nokta yedi
Evident
Belirgin
Would you please write here?
Lütfen buraya yazar mısınız?
Belirgin
Evident
He can't find a job even though he graduated from the university.
O, universite bitirdiğini halde iş bulamıyor.
Makeup
Makyaj
He finished the university. In spite of that he cannot find a job.
O universite bittirdi. Buna rağmen iş bulamiyor.
Toplum
Society
I'm so jealous
Çok kıskandım
Razor
Jilet
Mountain top
Dağ tepesi
Makyaj
Makeup
The island is surrounded by water.
Ada sularla çevrelenmiş.
Titanic crashed into an iceberg and sank.
Titanic bir buzdağına çarptı ve battı.
Jilet
Razor
I cannot describe it with words ..
Kelimelerle tarif edemem..
Tzatziki
Cacık
Take the tram to gletkau
Gletkau'na giden tramvaya binin
Ruj
Lipstick
You will see it right on your left
Hemen solunuzda göreceksiniz
Fog
Sis
Cacık
Tzatziki
Horses walk as soon as they're born.
Atlar doğar doğmaz yürür.