SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

6 histiocytaire aandoeningen

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Oorzaken Langerhans-cel-histiocytose?

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- etiologie = ? - verschijnselen in elk orgaansysteem mogelijk - 1. botlaesies 80% (meest) met name osteolytische haarden in platte botten: *symptomatisch *asymptomatisch 2. huidverschijnselen (35-45%) 3. laesies in allerlei organen 4. eventuele algemene verschijnselen zoals koorts, lethargie (langzaam) en gewicht afname


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total