SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

About

Aindriú Mac Amainn

New Entrant


Aindriú Mac Amainn


Social

Followers: 3
Following: 0
Friends: 0
You follow them: No
They follow you: No
Mutual Friends: No

CURRENT AWARDS

Awards are earned and lost throughout a user's MEMORY journey


Ten out of Ten

Course Creator - First Course

Streak of 10

Streak of 5

1000 Questions Learned

Streak of 2

100 Questions Learned

User Statistics

Consecutive Days0
Best Consecutive Days21
Level14
XP351k
Total Questions Learned4447
Total Answers30477
Total Correct21780
Total Wrong8697
Average hesitation time (seconds)112.13
Last played1 year ago
Time ZoneEurope/London
RegisteredApril 23 2020

User's Folders

This user has 0 public folders

User's Courses

PUBLIC

    Gramadach: Na réamhfhocail shimplí

    Gramadach: Réamhfhocail le Briathra

    Gramadach: Réamhfhocail le hAinmfhocail

    Gramadach:An Chopail-abairtí ionnanas : identification sentences

    Prepositions and prepositional pronouns

    Gramadach: An Aimsir fháistineach

    an t-aifreann / the mass

    oíche shamhna

    Stór focal - an teach 2

    Gramadach: Réamhfhocail le hAinmfhocail (samplaí)

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach -An dara Díochlaonadh

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach -An Chéad Díochlaonadh

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach - An Cúigiú Díochlaonadh

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach - An Triú Díochlaonadh

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach - An Ceathrú Díochlaonadh

    téarmaí gramadaí - briathra

    Gramadach: Modh ordaitheach: an dara pearsa iolra

    Gramadach: Na Tuisil / The cases 1

    Gramadach: Inscne / Gender 1

    Gramadach: Bileog Oibre - Inscne.- Gender

    Amhrán na bhFiann breise - The Soldiers' song extra

    Gramadach: An Chopail (Struchtúir eile/Other structures)

    Gramadach: Réamhfhocail le hAidiachtaí

    Gluais don léamhthuiscint ar chúrsaí staire

    East Belfast GAA irish: hobbies / caithimh aimsire

    Gramadach: Cleachtadh cuntais ainmfhocail neamhrialta

    sláinte agus Folláine - health

    Contaethe agus Cúigí na hÉireann/counties and provinces of Éire

    Contaetha agus Cúigí na hÉireann - tuiseal ginideach

    Caitheamh aimsire - frásaí úsáideacha

    Introductions / Cur in aithne

    Gluais ar chúrsaí polaitíochta / Political Movements

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach - meascán díoclaontaí

    Gramadach: An Tuiseal Ginideach - Uimhir Iolra

    F5 Declensions / Díochlaontaí

    Gramadach: ****** / counting

    Turas Beginners/Bunrang: likes and dislikes

    Gluais ar chúrsaí Spóirt

    Gluais ar chúrsaí Timpeallachta / Glossary for environment 1

    Gluais ar chúrsaí Timpeallachta / Glossary for environment 2

    Gluais don phíosa ar an bhéaloideas 1

    Gluais don cheol

    Saol na hOibre - Working life

    Saol na hOibre 2 - Working life 2

    Workplaces / Ionaid oibre

    Placenames - Logainmneacha 1

    Jobs in Irish (Turas)

    East Belfast GAA Beginners Irish - Gaeilge Bunrang 1

    Seanfhocail

    cor cainteanna 1/ expressions 1

    cor cainteanna 4

    Gramadach: An Chopail - abairtí aicme:classification sentences

    Gramadach: Modh ordaitheach: an dara pearsa uatha

    Gramadach: Na haidiachtaí rialta - The regular adjectives

    Basic conversation

    Turas: Beginners/Bunrang Meat and Vegetables

    Turas: Beginners/Bunrang drinks/deochanna

    Gluais ar chúrsaí polaitíochta 2

    An Pholaitíocht - frásaí breise

    Gramadach: An modh foshuiteach (cleachtadh) / the subjunctive

    Gluais don phíosa ar an bhéaloideas 2

    20 Placenames (Turas)

    Gramadach: An Clásal Coibhneasta / The relative clause

    Gramadach: An chopail san aimsir láithreach

    Amhrán na bhFiann / The Soldiers' Song

    Beginners Irish - Gaeilge Bunrang 2

    Focail Greannmhara as Gaeilge

    Seanfhocal

    Aimsir chaite

    Téamh Domhanda / Global warming

    M5 declensions / díochlaontaí

    Comharthaí bóthair as Gaeilge (Road signs in irish)

    GAA East Belfast Body parts 1 / baill choirp 1

    Boat restoration day 1 / lá athchóiriú baid 1

    Seanfhocail 2

    Téarmaí Cluiche / Sporting Terms

    Treoracha / Directions

    An bhfuil dúil agat san obair - do you enjoy work

    BOSC shooting competition 01/04/2022, morning

    Online shopping

    Useful phrases for learners / Frásaí úsáideacha d'fhoghlaimeoirí

    Ábhar sínte: An Baile

    East Belfast GAA Body Parts 3 / Baill Choirp 3

    Plans

    East Belfast GAA class 4&5 - CLG Oirthear Bhéal Feirste rang 4&5

    East Belfast GAA class 6 - CLG Oirthear Bhéal Feirste rang 6

    East Belfast GAA Body Parts / Baill Choirp 2

    East Belfast GAA: Food and Drink 1

    East Belfast GAA Food and Drink 2

    Turas: Beginners/Bunrang Fruit and Breads/others

    Workplaces in Irish (Turas)

PRIVATE

This user owns 0 private courses