SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

About

Aindriú Mac Amainn

New Entrant


Aindriú Mac Amainn


Social

Followers: 2
Following: 0
Friends: 0
You follow them: No
They follow you: No
Mutual Friends: No

CURRENT AWARDS

Awards are earned and lost throughout a user's MEMORY journey


Ten out of Ten

Course Creator - First Course

Streak of 10

Streak of 5

1000 Questions Learned

Streak of 2

100 Questions Learned

User Statistics

Consecutive Days1
Best Consecutive Days21
Level13
XP291k
Total Questions Learned3668
Total Answers25731
Total Correct18205
Total Wrong7526
Average hesitation time (seconds)114.69
Last played37 minutes ago
Time ZoneEurope/London
RegisteredApril 23 2020

User's Folders

This user has 0 public folders

User's Courses

PUBLIC

    Na réamhfhocail shimplí (Nótaí gramadaí)

    Réamhfhocail le hAinmfhocail

    Réamhfhocail le Briathra

    An Chopail - abairtí ionnanas : identification sentences

    An Aimsir fháistineach

    Prepositions and prepositional pronouns

    an t-aifreann / the mass

    oíche shamhna

    Stór focal - an teach 2

    Réamhfhocail le hAinmfhocail (samplaí)

    An Tuiseal Ginideach -An Chéad Díochlaonadh

    An Tuiseal Ginideach -An dara Díochlaonadh

    An Tuiseal Ginideach - An Triú Díochlaonadh

    An Tuiseal Ginideach - An Ceathrú Díochlaonadh

    An Tuiseal Ginideach - An Cúigiú Díochlaonadh

    Amhrán na bhFiann - The Soldiers' song

    An Chopail (Struchtúir eile/Other structures)

    téarmaí gramadaí - briathra

    Bileog Oibre - Inscne. Work sheet - Gender

    Réamhfhocail le hAidiachtaí

    An Tuiseal Ginideach - meascán díoclaontaí

    Modh ordaitheach: an dara pearsa iolra / 2nd person plural

    Na Tuisil / The cases 1

    Inscne / Gender 1

    Caitheamh aimsire - frásaí úsáideacha

    Gluais don léamhthuiscint ar chúrsaí staire

    Cleachtadhc*ntais ainmfhocail neamhrialta

    sláinte agus Folláine - health

    Contaethe agus Cúigí na hÉireann/counties and provinces of Éire

    Contaetha agus Cúigí na hÉireann - tuiseal ginideach

    Gluais ar chúrsaí polaitíochta / Political Movements

    An Tuiseal Ginideach - Uimhir Iolra

    Introductions / Cur in aithne

    F5 Declensions / Díochlaontaí

    ****** / counting

    An Chopail - abairtí aicme: classification sentences

    Modh ordaitheach: an dara pearsa uatha / 2nd person singular

    Na haidiachtaí rialta - Gramadach The regular adjectives. Gramar

    Basic conversation

    cor cainteanna 1/ expressions 1

    cor cainteanna 4

    Turas Beginners/Bunrang: likes and dislikes

    Gluais ar chúrsaí Spóirt

    Gluais ar chúrsaí Timpeallachta / Glossary for environment 1

    Gluais ar chúrsaí Timpeallachta / Glossary for environment 2

    Seanfhocail

    Seanfhocail 2

    Seanfhocal

    Turas: Beginners/Bunrang Meat and Vegetables

    Turas: Beginners/Bunrang drinks/deochanna

    Gluais ar chúrsaí polaitíochta 2

    An Pholaitíocht - frásaí breise

    An modh foshuiteach (cleachtadh) / the subjunctive (practice)

    Frásaí bunriachtanach don fhoghlaimeoir

    Focail Greannmhara as Gaeilge

    Aimsir chaite

    Téamh Domhanda / Global warming

    M5 declensions / díochlaontaí

    Comharthaí bóthair as Gaeilge (Road signs in irish)

    Téarmaí Cluiche / Sporting Terms

    Online shopping

    Ábhar sínte: An Baile

    Treoracha / Directions

    Plans

    Turas: Beginners/Bunrang Fruit and Breads/others

PRIVATE

This user owns 0 private courses