SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

5 Medische Basiskennis: vaatproblematiek

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Noem 3 voorbeelden van niet-vluchtig erytheem

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- fascia ruberosa > bij mensen die veel buiten werken - na corticosteroïden zalven - bij bepaalde interne aandoeningen zoals diabetes


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total