SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

5 Medische Basiskennis: vaatproblematiek

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

Wat is urticaria?

Author: Anne aan den ToornAnswer:

- netelroos - galbulten - urtica urens - heel veel jeuk - een vluchtige vlakke meestal verhevenheid van de huid - verdwijnt weer snel binnen 24-48 uur maar er kan nieuwe urticaria ontstaan waardoor je er niet vanaf bent - verhevenheid is bleek en rand is verheven en roder en ze kunnen conflueren met elkaar


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total